Waterschap Limburg test alternatieven voor de zandzak


Testen alternatieven

Waterschap Limburg test alternatieven voor de zandzak

Op 6 april heeft Waterschap Limburg vier alternatieven voor zandzakken als tijdelijke waterkering getest. “Ik ben blij dat we deze testen doen”, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck. “Wat we in 2021 hebben meegemaakt was verschrikkelijk. We zetten daarom, samen met gemeenten, provincie, veiligheidsregio en de buurlanden, volop de schouders onder de verbetering van de waterveiligheid.” DB-lid Chrit Wolfhagen: “Ik ben blij met de samenwerking met België en Duitsland hierin. Het meeste water komt uit de buurlanden en het is goed dat we op deze manier samenwerken om snel te kunnen handelen bij plotselinge hevige regenval en wateroverlast.”

De alternatieven

De alternatieven die zijn getest worden in Nederland nog niet grootschalig ingezet, maar hebben zich wel al in het buitenland bewezen. Het gaat om grote lange slangen en boxen die met water worden gevuld en uitklapbare metalen driehoeken. Een groep experts van o.a. de veiligheidsregio, TU Delft en Waterschap Limburg bekeken het functioneren en de toepassingsmogelijkheden.

De test

De test is in twee dagdelen uitgevoerd. In de ochtend werden Geodesign Barrier en Mobiele dijk belast met water en beiden keerden het water goed, al was er wel duidelijk sprake van lekwater via de ondergrond. In de middag volgden Boxbarrier en Slamdam. Bij beide testlocaties bestond een klein gedeelte (5 meter) van de ondergrond uit een waterdoorlatende verharding van menggranulaat. Op het gedeelte van de Slamdam begon hier veel water onder de dam door te lopen waardoor er één module is opgedreven en deze er tussenuit ging. De BoxBarrier is ontworpen om 50 cm water te keren. Als het water hoger komt, is contragewicht noodzakelijk, daarom is tijdens de test een gedeelte verzwaard met zandzakken en een gedeelte niet waardoor dit gedeelte bij een waterstand van 60 cm instabiel werd en door de druk bezweek, precies zoals de leverancier had voorspeld. Al met al kunnen spreken van een geslaagde test.

Marktverkenning

De testdag is onderdeel van een marktverkenning. Wat heeft de markt te bieden op het gebied van noodmiddelen voor de aanleg van tijdelijke waterkeringen om 50 cm water te keren. Afhankelijk van de besluitvorming die hierop volgt, zal een Europese aanbesteding plaatsvinden.