Waterschap Limburg raadpleegt Limburgse jeugd


Omgevingsmanager Luuk Claessens in gesprek met Heerlense leerlingen

Meer dan 1.000 ideeën van scholieren over slim samenwerken aan hoogwaterveilig en aantrekkelijk Maaslandschap

“Als iemand niet meewerkt, moet je gewoon waterballonnen gooien”. En: “als je nu eens zou beginnen met bij elk overleg iets leuks over de andere mensen te zeggen, ook al zijn ze je tegenstander.” Leerlingen van de openbare basisschool Aan de Meule in Sittard, de Rooms Katholieke Basisschool De Schakel in Heerlen en van de vrijeschool Christophorus in Roermond bogen zich deze week over de vraag hoe overheden beter samen kunnen werken bij de dijkversterking, om zo samen het beste te doen voor het hele gebied. Bepaald geen kinderachtig vraagstuk, want een dijkversterking is een complex project dat veel tijd en energie vergt van alle betrokkenen.

Zo’n moeilijke vraag aan kinderen van groep 6, 7 en 8 stellen lijkt misschien gek, maar juist kinderen hebben enorme denkkracht. Ook hebben ze een ander, minder bevooroordeeld wereldbeeld dan volwassenen. Omdat jongeren in de toekomst het meest te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering, boort Waterschap Limburg hun kennis en kunde aan met het programma ConsultingKids.

Jos Teeuwen, bestuurder van Waterschap Limburg: “Door klimaatverandering krijgen we te maken met droogte én met wateroverlast. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst geven we ruimte aan de rivier waar het kan en versterken we dijken waar het moet. We onderzoeken hoe we tegelijk ook een gebied aantrekkelijker kunnen maken. Bijvoorbeeld in de vorm van natuurontwikkeling, economische ontwikkeling of recreatie. Maar het waterschap kan dit niet alleen: het vraagt slim samenspel en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De kansen die jongeren zien om dat slimmer aan te pakken, zijn geweldig.”

Een diepere rivier bijvoorbeeld, is dat geen idee? En als je bij het stemmen nu alleen mag stemmen op leuke dingen voor anderen, niet op dingen voor jezelf. Zou dat werken? Zomaar een greep uit de al meer dan 1.000 ideeën die zo zijn opgehaald. De komende tijd worden nog meer Limburgse basisschoolleerlingen door het waterschap op deze wijze geraadpleegd. Alle oplossingen die de kinderen hebben bedacht worden vertaald in ‘volwassen’ adviezen, waar het waterschap dan ook echt mee aan de slag gaat.

Benieuwd wat er verder nog gebeurt rond dit programma, of wat het waterschap nog meer aan activiteiten heeft met jongeren? Neem dan een kijkje op de site.