Waterschap Limburg ontvangt als eerste Limburgse overheid certificering CO2-prestatieladder


Fotoserie-Wouter-met-elektrische-auto

Op donderdag 1 september heeft Waterschap Limburg als eerste Limburgse overheid de officiële certificering ontvangen van niveau 3 op de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een instrument waarmee organisaties hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen en zo tegelijkertijd minder kosten maken binnen bedrijfsvoering, projecten én in de keten.

Hoe werkt de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 kan het waterschap als organisatie zelf aan de slag met uitstoot van de eigen organisatie en met alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt ook gekeken naar de CO2-uitstoot in de keten- en sector. Elke gecertificeerde organisatie krijgt jaarlijks een audit. Tijdens de audit kijkt een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling of de organisatie nog aan datzelfde niveau voldoet of dat een niveau hoger/lager is behaald.

Hoger op de ladder, hogere korting

Organisaties die een certificaat behalen krijgen korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Door een plek op de ladder te bemachtigen kan Waterschap Limburg dus gebruik maken van een concreet gunningvoordeel binnen het aanbestedingsproces. Bij het behalen van een hoger niveau op de ladder krijgt de betreffende organisatie een hogere korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Zo duurzaam mogelijk te werk gaan

Met de huidige voetafdruk heeft Waterschap Limburg niveau 3 behaald op de CO2-prestatieladder. Daarbij is onder andere gekeken naar het zakelijk vervoer en het brandstof- en elektriciteitsverbruik van de organisatie. “De CO2-prestatieladder is een praktisch duurzaamheidsinstrument waarmee we goedkoper kunnen aanbesteden en onze voetafdruk kleiner maken in de gehele breedte van de organisatie. Uiteindelijk willen we natuurlijk in de gehele waterketen en watersector zo duurzaam mogelijk te werk gaan.”, aldus Arnold Jansen.