Waterschap Limburg erkent fout en neemt verantwoordelijkheid


kantoor (2)

Waterschap Limburg erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het aanleveren van verslagen aan journalisten van Dagblad de Limburger. Het waterschap neemt echter met klem afstand van de suggestie dat er sprake zou zijn van een bewuste manipulatie. Nadat journalisten de vraag stelden om de verslagen te ontvangen, heeft het waterschap snel willen handelen. Bij het AVG-proof maken van deze verslagen is de term “AVG-gevoelig” te ruim opgevat. Hierdoor is de indruk gewekt dat er bewust informatie is gewijzigd. Dit is niet de bedoeling geweest.

Wij hechten er aan te vermelden dat het COT, de organisatie die zorg draagt voor de leerevaluatie, toegang heeft gekregen tot originele stukken van het waterschap die samen met interviews en leertafels ten grondslag hebben gelegen aan hun bevindingen.

“Waterschap Limburg erkent dat er bij de beantwoording aan de journalisten fouten zijn gemaakt en betreurt deze gang van zaken. Als portefeuillehouder en als secretaris-directeur zijn wij hierop aanspreekbaar. Wij zullen in de toekomst borgen en er nadrukkelijk op toezien dat de geldende procedures worden gevolgd. Uiteraard leggen wij hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur van het waterschap.”

Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg

Erik Keulers, Secretaris-Directeur Waterschap Limburg