Waterschap Limburg behaalt energielabel A en A++ voor kantoorgebouwen


dak-kantoor-zonnepanelen-verduurzaming (2)

Een stap vooruit

In het landelijke energieakkoord uit 2013 is afgesproken dat alle bestaande gebouwen vóór 2030 moeten streven naar een energielabel van gemiddeld A of hoger. Het is Waterschap Limburg gelukt om voor alle kantoorlocaties aan dit streven te voldoen. Voor de kantoorgebouwen in Sittard en Roermond is energielabel A toegekend en voor het kantoorgebouw in Horst zelfs A++. Hiermee voldoen alle kantoren aan de afspraken voor het landelijke energieakkoord en doet Waterschap Limburg een grote stap vooruit als duurzame organisatie.

Energieneutraal werken

De stap draagt bij aan het doel in 2025 100% energieneutraal te kunnen werken. Bij energieneutraliteit wordt er niet meer aan gas- en elektriciteit gebruikt dan dat er vanuit duurzame bronnen wordt opgewekt. Energiebesparende oplossingen helpen daarbij.