Waterschap geeft groen licht voor vaste kering Maasboulevard

Gepubliceerd op 24 mei 2022

Maasboulevard in Wessem

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het type kering aan de Maasboulevard in Wessem vastgesteld. Er is gekozen voor een vaste kering. Ondanks dat dit niet de voorkeur geniet van de omgeving, komt er nu wel duidelijkheid. Eerder, in maart 2021, stelde het waterschap al het voorkeursalternatief vast van de dijkversterking bij Thorn en Wessem. Toen werd de Maasboulevard nog niet meegenomen. Vanwege vele zienswijzen koos het waterschap destijds voor een tussenstap: een verdiepingsslag. Deze is inmiddels uitgevoerd en deze analyse heeft niet tot een ander type kering geleid.

Het waterschap voerde de verdiepingsslag afgelopen jaar uit samen met de Dorpsraad, het Comité Behoud Historisch Aanzicht Wessem en de gemeente Maasgouw. Uiteindelijk blijkt de door de omgeving gewenste zelfsluitende kering onhaalbaar. Dit type kering is beduidend duurder en financieel niet haalbaar. Daarnaast brengt een zelfsluitende kering risico’s met zich mee op het gebied van het beheer en onderhoud.

“We begrijpen dat de directe omgeving graag een andere uitkomst had gezien. Tegelijkertijd hebben wij een urgente hoogwaterveiligheidsopgave in Wessem. We hebben de wettelijke taak om de dijken op orde te brengen en de mensen en bedrijven te beschermen tegen hoogwater. Dat betekent dat we soms keuzes maken die niet makkelijk zijn , maar wel noodzakelijk”, aldus waterschapsbestuurder Jos Teeuwen.

De volgende stap is dat het voorkeursalternatief uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp en een Projectbesluit Omgevingswet. Op dit besluit kunnen belanghebbenden formeel reageren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. De dijkversterking Thorn - Wessem is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.


Download de foto

Fotocredits: Ger Peeters i.o.v. Waterschap Limburg