Een veranderend klimaat, dat vraagt om een andere aanpak


Buffer Oirsbeek

In juli 2021 was er een enorme watercrisis in onze provincie. Resultaat voor het waterschap: schade aan dijken, watergangen, regenwaterbuffers, meetapparatuur, stuwen etc. Meteen na de crisis is gestart met het repareren van schade.

We hebben echter meer gedaan dan dat: waterbuffers zijn vergroot of aangepast en we hebben duikers (buizen waar water doorheen stroomt) ruimer gemaakt. Wil je weten wat we nog meer hebben gedaan of gaan doen om wateroverlast tegen te gaan? Lees er alles over in ons artikel voor de VIA-weekkrant.