Start herstel oever Oostervoetpad


Oostervoetpad

Start herstel oever Oostervoetpad

Op 11 januari is het herstel van de oever langs het Oostervoetpad tussen Valkenburg en Schin op Geul gestart. Dit gebeurt in opdracht van Waterschap Limburg, in samenwerking met gemeente Valkenburg aan de GeulWe zijn voor het herstel van het watersysteem gestart met het meest noodzakelijke: de doorstroming van het water. Nu start fase 2 met het herstel van de oever langs het Oostervoetpad. Het is een geweldig pad waar mensen graag wandelen. Het is niet alleen fijn voor inwoners in de regio maar ook voor bedrijven in de recreatieve sector als het weer open is. We pakken het herstel van de oevers daarom voortvarend op.”

Door het hoogwater van afgelopen zomer is de oever van de Geul op twee plaatsen uitgespoeld. Hierdoor is het Oostervoetpad tijdelijk afgesloten tussen de drie beeldjes en de nieuwe brug. Onder het wandelpad ligt een gasleiding en door de verzakkingen van de oever waren hier zorgen over. Enexis heeft de gasleiding inmiddels gestabiliseerd en weer veilig in gebruik genomen. Nu start het herstel van de oever. Eerst wordt door het weiland langs de Geul een tijdelijke weg gemaakt om bij de Geul te kunnen. Daarna wordt de oever op twee plaatsen versterkt. Dit gebeurt o.a. met zware blokken natuursteen om het natuurlijk en cultuurhistorisch karakter te behouden. In opdracht van de gemeente wordt ook het voetpad nog hersteld. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden begin maart gereed en kan het voetpad weer worden geopend.