Samenwerking met Duitse partners bij Rode Beek


Rode_Bach

De Westzipfel, het meest westelijke punt van de Duitse grens nabij Susteren, vormde 28 november het decor van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Waterschap Limburg, Kreis Heinsberg en de Gemeinde Selfkant.

Doel van deze internationale overeenkomst is om gezamenlijk de grensoverschrijdende herinrichting van de Rode Beek aan te pakken aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens, over het traject tussen Selfkant-Millen en Susteren.

De Rode Beek is een beek met een bijzonder internationaal karakter. Zij ontspringt in Nederland. De beek stroomt door Duitsland en Nederland en komt uit in de Geleenbeek. In het verleden is de beek recht gemaakt, maar krijgt een natuurlijke loop weer terug.  Een groot deel van de Rode Beek is weer opnieuw natuurlijk en slingerend ingericht. Nu is het deel tussen Millen en Susteren aan de beurt.

Herstel natuurlijk beeksysteem

Het primaire doel van dit project is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden (waar ze zich voortplanten).

‘We verwachten ook hier een belangrijke bijdrage te kunnen leveren’, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. ‘We willen de Rode Beek zoveel mogelijk natuurlijk herinrichten. Dit doen we door de kaarsrechte watergang te veranderen in een slingerende beek. Maar ook door de natuur meer ruimte te geven in en om de beek. Vissen moeten gemakkelijker door de beek kunnen zwemmen. Wij halen obstakels weg of zorgen dat ze erlangs kunnen zwemmen.’

Kansen voor recreatie

‘Om te komen tot een natuurlijker uitstraling van de Rode Beek is het noodzakelijk haar te ontdoen van haar betonnen korset’, aldus Rheinhold Lind,  plaatsvervanger van Landrat Stephan Pusch van Kreis Heinsberg. ‘We gaan de rechtgetrokken en afgesloten Rode Beek ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek. Hierdoor ontstaat een habitat voor meer soorten.’

Uiteraard profiteren ook de diverse, dichtbijgelegen recreatiegebieden van een natuurlijke beek. Dit geldt voor de bevolking aan beide kanten van de grens. Herr Burgemeister Reyans van de gemeente Selfkant: ‘Waar mogelijk, benutten we kansen voor recreatie.’

Betrokken partijen

Door het grensoverschrijdende karakter van de Rode Beek is er sprake van een intensieve samenwerking tussen het waterschap met partners aan beide zijden van de grens. Met aan Duitse zijde: de Gemeinde Selfkant, Kreiss Heinsberg en Bezirkregierung Köln. Op Nederlands grondgebied werkt het schap samen met onder meer de provincie Limburg, Natuurmonumenten en de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Om te komen tot de samenwerkingsovereenkomst is er overleg geweest tussen de beide grenslanden binnen de zogeheten ‘Arbeitsgruppe Rodebach’. De betrokkenen zijn dus niet op één hand te tellen, maar het doel is voor alle partijen hetzelfde: een mooie, natuurlijker Rode Beek of Rodebach.

Planning en uitvoering

De uitvoeringswerkzaamheden starten waarschijnlijk in de loop van 2024 en worden naar verwachting in 2025 afgerond.