Samen aan de slag met aanpak wateroverlast


Eygelshoven-altijd-onder-vermelding-Bjorn-Frins (1)

Waterschap Limburg gaat samen met de Gemeente Landgraaf en de Gemeente Kerkrade aan de slag om de wateroverlast in Eygelshoven en de Rimburgerweg in Landgraaf aan te pakken.

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker last van hevige regenval. Hoosbuien veroorzaken wateroverlast in de dalen van het Limburgse Heuvelland, zoals afgelopen zomer ook merkbaar was in onder andere Landgraaf en Kerkrade. De kern van Eygelshoven werd zwaar getroffen en liep vol met water. Ook in het gebied rondom de Rimburgerweg was de schade groot.

Samenwerking

De gemeentes en het waterschap zoeken de samenwerking met elkaar en met betrokkenen op. Deze samenwerking is noodzakelijk, alleen door gezamenlijk maatregelen te treffen kan de situatie verbeterd worden. En input vanuit de omgeving is nodig om tot een gedragen en effectief  maatregelenpakket te komen.

Tim Weijers (wethouder gemeente Kerkrade): 'De wateroverlast die eind juni 2021 de inwoners van Eygelshoven trof, zorgde voor veel overlast en schade. Dat willen we in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Daarom gaan we nu aan de slag samen met Waterschap Limburg en de gemeente Landgraaf om in het vervolg beter bestand te zijn tegen extreme neerslag in Eygelshoven.'

Bart Smeets (wethouder gemeente Landgraaf): ‘Ik ben erg blij met deze samenwerking. Wateroverlast houdt niet op bij een gemeentegrens. Samen werken we aan een aanpak voor de Rimburgerweg in Landgraaf en in Eygelshoven om wateroverlast voor onze inwoners in de toekomst te beperken en liefst te voorkomen.’

Josette Van Wersch (bestuurder Waterschap Limburg): 'De opgave in deze regio is groot. Dat werd afgelopen zomer pijnlijk duidelijk. Daarom ben ik blij dat we samen met de gemeente Kerkrade en de gemeente Landgraaf aan de slag gaan hier. Zodat we in deze regio in de toekomst de wateroverlast kunnen beperken.'

Twee sporen

Er wordt een twee sporen aanpak gehanteerd.  Uit een eerste scan is een set maatregelen gekomen die we op korte termijn gaan realiseren. Tegelijkertijd moet een bredere verkenning inzicht geven in een totaalpakket aan maatregelen, die vervolgens verder uitgewerkt en gerealiseerd zullen worden. Dit zijn maatregelen voor de middellange termijn.

Meer informatie over het project is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/eygelshoven. In een video leggen de betrokken bestuurders de noodzaak uit van de samenwerking tussen de drie partijen.

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans