Ringen jonge ooievaars in Echt


unnamed (9)

Zaterdag 11 juni zijn twee ooievaarsjongen bij de Torenweg in Echt geringd onder toeziend oog van vertegenwoordigers van Vogelwerkgroep Rijksweg A73-Zuid en Waterschap
Limburg. Bij de herinrichting van de Pepinus- en Putbeek bij Maria Hoop plaatste het waterschap als vogelvriendelijke geste bij beide beken een nestpaal voor ooievaars. De nestpaal bij de Pepinusbeek had al snel bewoners. Die bij de Putbeek kreeg pas dit jaar voor het eerst een koppel ooievaars. Met gezond resultaat.

"De herinrichting van de beken had als doel een natuurlijker beek, met een grotere biodiversiteit. Als waterschap kijken we terug op een geslaagd project. Als ooievaars zich er thuis voelen, bevestigt dit dat het leefgebied er optimaal is. Met voldoende voedselaanbod en rust”, stelt Chrit Wolfhagen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg tevreden vast.

Vogels volgen

Het ringen van de jonge vogels -die Raf en Roosmarijn gedoopt werden- door de Vogelwerkgroep Rijksweg A73 Zuid gebeurde nadat ze met behulp van een hoogwerker voorzichtig uit het nest werden gehaald. Als je het nog nooit eerder hebt gezien, absoluut indrukwekkend om mee te maken. “Met het ringen van de jonge vogels, kunnen we hun omzwervingen de komende jaren volgen.” Voor vogelvrienden is dit interessant om te weten want zo wordt inzicht verkregen in het leefgedrag van deze soort.

Samenwerking

Dat de beide nestpalen nu bewoond zijn, verheugt de lokale vrijwilligers zeer. Technisch manager Feodor van Heur van Waterschap Limburg is erg blij met de toename in samenwerking met vogelwerkgroepen. “Hierdoor kan het waterschap beschikken over een zo actueel mogelijk en goed inzicht in de lokaal aanwezige broedvogels. Ook van diverse andere natuurwaarden zijn de vogelwerkgroepen vaak op de hoogte. Uit deze contacten
komen nieuwe ideeën voort die het waterschap benut om het dagelijks beheer van de beken zo optimaal mogelijk uit te voeren.”