Regenwaterbuffer ‘Barrier Voerendaal’


Kaartje_Sateliet-Buffer_Groen_3.01024_1[1]

Regenwaterbuffer ‘Barrier Voerendaal’ houdt woningen droog

Onder de noemer WB21 project ‘Buffer Barrier Voerendaal’ gaat Waterschap Limburg aan de slag met de aanleg van een regenwaterbuffer en een grondwal langs de weg ‘Barrier’ in de gemeente Voerendaal.

De precieze locatie van dit project ligt in de gemeente Voerendaal, tussen de A79 en de weg Barrier. Het project is in gang gezet vanwege opgetreden wateroverlast bij twee woningen aan de Barrier. De waterhuishouding in het gebied voldoet niet aan de normering voor dit gebied zoals die is opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. En dus komt Waterschap Limburg in actie.

Wateroverlast

In het bijna 14 ha grote stroomgebied, stroomopwaarts van de woningen, kan bij hevige regenval een water- en modderstroom ontstaan.  Het probleem-veroorzakend water komt vanaf het akkerbouwperceel aan de westkant, mogelijk in combinatie met hemelwater afkomstig van de snelweg. Rijkswaterstaat heeft inmiddels de capaciteit van de bermsloot/zaksloot ter plekke vergroot. Door de aanleg van een buffer en een grondwalletje op het akkerbouwperceel wordt die water- en modderstroom opgevangen, afgeleid van de woningen en richting Hoensbeek.

Uitvoering

Het doel van het project is om met de realisatie van de regenwaterbuffer en de grondwal te voldoen aan de norm overeenkomstig het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Van de Wetering. Volgens planning starten zij in week 9. De werkzaamheden zullen circa 3 à 4 weken in beslag nemen.

Waterschap Limburg is eigenaar en beheerder van de waterbuffer en de grondwal en is verantwoordelijk voor het toekomstig beheer en onderhoud.

Meer informatie:

info@waterschaplimburg.nl of simone.camp@viforis.nl tel. 0614891106