Project Groot onderhoud Peelkanalen gereed


Oplevering GOP

Het project Groot onderhoud Peelkanalen is klaar. Op woensdag 12 oktober stonden we samen met alle betrokken partners hierbij stil. Dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen, bestuurder Peter van Dijk van Waterschap Aa en Maas en Ron de Mol van aannemer Vissers Ploegmakers blikten terug op het project. Zij knipten samen met de direct betrokkenen een ‘alternatief’ lintje door.

Bij het kanaal van Deurne verwijderden ze een doek met foto van het werk uit een grote lijst. De ombouw dient nu als een schilderij, met een mooie doorkijk op het gebied erachter.

Samenwerkingsprogramma

Het project Groot onderhoud Peelkanalen maakt onderdeel uit van de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart – Peelkanalen’. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg. Hierin staan maatregelen beschreven om de Peelkanalen op orde te brengen. Zo kan de wateraanvoer naar de Peelregio worden verhoogd van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m³/s, volgens afspraken met Rijkswaterstaat. Het gebied Peelkanalen bestaat uit het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Doel van de maatregelen is het optimaliseren van de Peelkanalen voor (extra) waterdoorvoer en waterverdeling. Dit is nodig omdat er in de Peelregio de laatste jaren niet genoeg water was in droge zomerperiodes.

Kanaal van deurne
Kanaal van Deurne

Uitgevoerde werkzaamheden

In de periode oktober 2021 tot oktober 2022 voerden we als Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas diverse werkzaamheden uit aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Het ging om een traject van tien kilometer per kanaal. Zo werden de kanalen op voldoende diepte gebaggerd, herstelden we de kades van het Kanaal van Deurne en verbeterden we de inspectie- en onderhoudspaden. Ook cultuurhistorische elementen in en langs het kanaal van Deurne zijn hersteld. Hierbij hielden we rekening met gebruik van het gebied voor recreatie en de natuur. Met afronding van deze werkzaamheden is één van de vijf deelprojecten uit de samenwerkingsovereenkomst nu klaar.

Feiten en cijfers

 • Baggeren Kanaal van Deurne: 10 km
 • Baggeren Helenavaart: 10 km
 • Aantal kuubs verwijderd slib: ca. 100.000 kuub (dit zijn ca. 4000 vrachtwagens of 100 schepen)
 • Kadeherstel Kanaal van Deurne: 20 km kade
 • Kadeherstel Helenavaart: 150 meter kade
 • Km beverwerend gaas: 4,5 km
 • Aantal nieuwe vlonders: 4
 • Aantal herstelde wieken: 2
 • Aantal werkweken baggeren: 25 weken
 • Aantal werkweken kadeherstel: 20 weken
 • Aantal excursies: 4

Meer informatie?

Kijk op de projectpagina Peelkanalen voor meer informatie.