Pleinfeest bij oplevering Keutelbeek


beek

Burgemeester van de gemeente Beek, Christine van Basten-Boddin, opende samen met dagelijks bestuurder bij Waterschap Limburg, Josette Van Wersch, de Keutelbeek door een netje met badeendjes los te knippen boven de beek. Deze werden uiteraard enkele meters stroomafwaarts  weer uit het water gevist. Van Wersch gaf aan dat ze ook graag de start en de oplevering van het vervolg van het openmaken van de Keutelbeek richting Neerbeek en Geleen wil meemaken.

Het eerste deel van het project: de Gundelfingenstraat via de Brugstraat, Achter de Beek naar de Luciastraat, was al eerder klaar. Nu is ook het deel vanaf de Luciastraat via De Stegen, Broekhovenlaan, Bourgognestraat naar de Oude Pastorie helemaal af. De bewoners hebben anderhalf jaar overlast gehad van de werkzaamheden. Maar zondag was het tijd voor een feestje. Met de omgeving, voor de omgeving.

Herstel cultuurhistorische waarden

Sinds 2014 werken de Gemeente Beek en Waterschap Limburg samen aan het zichtbaar te maken van de Keutelbeek in het Beekse straatbeeld. De eerste plannen daarvoor lagen al in 2008 op tafel. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het verminderen van wateroverlast door hevige regenval. Daarnaast levert het openmaken van de beek een grote bijdrage aan het scheiden van schoon water en rioolwater. Tevens stimuleert het openmaken van de Beek het herstel van cultuurhistorische waarden in Beek. De zichtbare beek geeft Beek een deel van haar vroegere identiteit terug.

Klaar voor fase 2

Nu fase 1 in zijn geheel is afgerond, kan fase 2 beginnen. Dit betreft het openmaken van de Keutelbeek vanaf de Oude Pastorie, tot aan de andere zijde van de A76. Het tracé loopt via de Spaubeekerstraat, Keulsteeg en Neerbeekerstraat. De bewoners langs deze straten krijgen na de zomervakantie een uitnodiging voor een informatieavond.