Minder beton en meer natuur voor middenloop Caumerbeek


Nestkastjekl

Waterschap Limburg heeft samen met de gemeente Heerlen werk gemaakt van het zichtbaar maken en het natuurlijk herinrichten van de Caumerbeek. De boven- en benedenloop waren al eerder opgeknapt. Nu is ook de middenloop, ter hoogte van park Meezenbroek weer een plaatje. Beton werd hier over een lengte van 1,5 km weggehaald en de beek kreeg meer ruimte. ‘Minder beton en een meanderende beek hebben een prachtig stukje natuur opgeleverd, midden in Heerlen,’ aldus Josette Van Wersch, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg tijdens de oplevering van het project.

Om de beek weer zichtbaar en functioneel te maken voor haar omgeving, waren aanpassingen nodig. Naast het ontgraven en herinrichten van de nieuwe Caumerbeek, zijn waterbuffers aangebracht, diverse betonconstructies aangepast en een geautomatiseerde afsluiting geïnstalleerd. ‘We maakten de beek meer zichtbaar door de bodem plaatselijk iets te verhogen en de kanten minder steil te maken. We haalden zoveel mogelijk beton en stenen waterpartijen weg. Omdat de beek meer ruimte nodig had, hebben we ook een aantal bomen naast de beek gekapt. We hebben zoveel mogelijk oorspronkelijke bomen laten staan. Voor de gekapte bomen worden in overleg met de gemeente en een ecoloog in het nieuwe plantseizoen nieuwe bomen geplant,’ weet Josette Van Wersch.

Voetgangersbruggen

De gemeente Heerlen heeft vier voetgangersbruggen vervangen, in dit deel van de Caumerbeek. Ook wethouder Marco Peters van Beheer en Onderhoud gemeente Heerlen kijkt tevreden terug op het resultaat van de gezamenlijke inspanningen. ‘Het Heerlens Stadspark Caumerbeekdal is nu bijna klaar. Het is het langste stadspark van Nederland, waar je 17 kilometer kunt wandelen en fietsen in het groen. Dat is voor bewoners en bezoekers nu een extra mooie plek om te genieten van de groene omgeving in een nieuw landschap.’

Regenwaterbuffer Palenberg

Tevens kwam er een nieuwe regenwaterbuffer Palenberg bij de Slotweg. De taak van zo’n buffer is het opvangen van een overschot aan regen- overstortwater om zo wateroverlast te voorkomen. Deze buffer ligt aan de oostzijde van de Euregioweg, op de plek van twee voormalige sportvelden. De op deze locatie aanwezige Stichting StadsLandBouwHeerlen de Gulle Grond is inmiddels verhuisd naar de aangrenzende, voormalige sportvelden. Deze stichting van enthousiaste bewoners verbouwt groente en fruit die ze deels verkopen en deels aan charitatieve instellingen doneren. Petra Haakma, secretaris van de stichting, is achteraf blij met de nieuwe situatie. ‘Het waterschap is alle afspraken nagekomen en heeft steeds meegedacht in oplossingen.’

Dam bij De Dem

Eerder dit jaar werd bij De Dem de nieuwe dam van de buffer al opgeleverd door het projectteam van Waterschap Limburg. De Dem bestaat uit verschillende delen, samen vormen ze een buffercomplex. Het complex ligt tussen de Terhoevenderweg en de Koumenweg. Er zijn vier delen van de gemeente Heerlen en één groot deel van Waterschap Limburg. In dit grote deel vangen we regenwater op.

De werkzaamheden aan de Caumerbeek startten in september 2021 en werden uitgevoerd door aannemer Vissers Ploegmakers.


Meer informatie over het project