Meerssen; Maatregelen bij Geulduiker in verband met hoogwater


Geulduiker Meerssen

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat nemen binnenkort maatregelen om de doorstroming van de Geulduiker te verbeteren bij hoogwater. Dit gebeurt door het plaatsen van een vuilvang en door de duiker twee keer per jaar goed door te spoelen.

Vuilvang

Op maandag 19 december is Waterschap Limburg gestart met de werkzaamheden voor het plaatsen van de vuilvang. De locatie is stroomopwaarts van de Geulduiker. Deze locatie is gekozen omdat van hieruit het drijfvuil/hout beter te verwijderen is met reguliere machines. Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid.

Vuilvang Geulduiker

De constructie bestaat uit vier verticale buizen die in een frame in de Geul worden geplaatst. In het frame worden zware stenen (Ardenner gres) aangebracht om uitspoeling te voorkomen. De buizen staan 1.45 meter uit elkaar waarvan twee in de Geul en een links en een rechts in de oever. Ze hebben een totaal lengte van 8 meter waarvan 5 meter de grond (geulbodem) wordt ingeslagen. De vuilvang vangt zo grote stukken hout of ander materiaal af, zodat dat niet tegen of in de Geulduiker terecht komt en daar voor verstopping kan zorgen.

Controle

De vuilvang wordt meegenomen in de inspectierondes die het waterschap regelmatig houdt. Daarnaast kijken ze naar de mogelijkheid een camera te plaatsen zodat de locatie ook van afstand in de gaten kan worden gehouden. Dit gebeurt dan vanuit de Centrale Regiekamer van Waterschap Limburg.

Schoonmaken Geulduiker

Rijkwaterstaat gaat twee keer per jaar de Geulduiker goed doorspoelen. De planning hiervan houdt rekening met onder meer de verwachte afvoer (niet te veel en niet te weinig water) en de ecologie.

Het doorspoelen gebeurt door steeds één van de vijf buizen open te laten en de andere vier met een schot dicht te zetten. Zo stroomt al het water van de Geul krachtig door één opening. Op deze manier kan aanwezig slib mee worden genomen door het water.

Beide maatregelen leveren een positieve bijdrage aan de hoeveelheid water die tijdens een hoogwater door de Geulduiker kan stromen. Wateroverlast is nooit 100% te voorkomen, maar zowel Waterschap Limburg als Rijkswaterstaat zetten in op waterveiligheid.