Inspiratie meet-up: op naar een waterrobuust Limburg


Inspiratie meet-up

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst werkt Waterschap Limburg continue aan een waterrobuust Limburg. Afgelopen zomer is maar weer eens aangetoond hoe nodig dit is. Na de overstromingen werd het waterschap blij verrast door mensen en bedrijven die zich spontaan meldden met ideeën. Van concrete fysieke oplossingen tot samenwerkingsvormen, benaderingen van organisatiemodellen en meetmogelijkheden.

We hebben deze ideeën, die we zeer waarderen, tijdens de inspiratie meet-up op 31 maart 2022 een podium gegeven en zorgvuldig bekeken. Want alleen door slim samen te werken, alle ideeën te delen en elkaar te inspireren bouwen we samen aan een waterrobuust Limburg.

Bekijk de aftermovie

Ontmoet het expertpanel

Vijftien personen en bedrijven presenteerden hun goede idee tijdens de inspiratie meet-up voor een panel van experts:

  1. Theo Reinders, Programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg

  2. Martine Rutten, Associate professor watermanagement aan de faculteit Civiele Techniek van de TUDelft

  3. Frank Heijens, Beleidsadviseur hydrologie bij Waterschap Limburg

  4. Nathalie Asselman, Senior adviseur Flood Risk Management bij Deltares

  5. Ralf Dinnesen, Vakspecialist hydrologie bij Waterschap Limbur

De presentaties

Ben je benieuwd welke goede ideeën zijn gepresenteerd? Hieronder kijk je alle presentaties én gesprekken met het expertpanel terug.

Nael Akş

Bewegende lift om wateroverlast weg te pompen naar een ondergronds buizensysteem.

Franc Bessems

Out of the blue, into the cave. Gebruik maken van ondergrondse ruimtes om water tijdelijk op te slaan en op een later moment in te zetten voor irrigatie.

Tom Geijsen – Populytics

Participatieve waarde evaluatie: door burgers virtueel op de stoel van beleidsmakers te laten zitten, krijg je inzicht in de waarden, zorgen en voorwaarden die voor burgers belangrijk zijn.

Paul Hamm en Max Hamm - Compoform

Tijdelijke en snel inzetbare waterkeringen gemaakt van hightech licht en sterk plaatmateriaal.

Marc van den Heuvel – Royal HaskoningDHV Limburg

Verkeerstunnel onder c.q. langs Valkenburg aan de Geul. Tijdens hoogwater verkeer omleiden en het water door de tunnel laten stromen.

Huub Huijnen

Via een zelfregulerende installatie met schoepenwielen snelheid creëren in de stroming van de Geul om zo het overtollige water af te voeren naar retentiebekken Ingendael.

Hans de Jong

De principes van het Chinese Lingqu kanaal toepassen op de situatie in Valkenburg aan de Geul via een “magisch” kanaal. Zelfregulerende overlaten regelen de maximale waterhoogte en stroomsnelheid.

Jan Kool

Ondergrondse waterbuffers parallel aan de Geul, met een capaciteit van miljoenen liters. Het opgevangen overtollige regen- en rivierwater kan worden gebruikt in tijden van droogte.

Erica van de Laar

Informatievoorziening over overstromingsrisico's, mogelijke maatregelen, en belangrijke crisis-instanties voor aspirant-huizenkopers en bewoners.

Jeroen de Leeuw – Witteveen+Bos

Hoogwatertunnel onder Valkenburg aan de Geul om de hoogwaterpiek onder het centrum af te leiden.

Wim de Leeuw – Stichting Biomentor

Water vertragen, laten inzinken en opslaan. Het toevoegen van organische stof aan de bodem vergroot sponswerking.

Jean L’Ortye – L’Ortye zand & grindwinning

BUITEN: vergroten van de hoogwaterveiligheid met meervoudige doelstelling zoals natuur en recreatie, door middel van zand- en grindwinning.

Lambèr Paping jr.

Hoogtelijn-barrières op de plateaus: door het hele heuvelgebied langs de hoogtelijnen damwandjes plaatsen om het water vast te houden bij de bron.

Luc Vandebeek & Job van Roekel - Eco-beton water technologies / Easypath

Climatepath®: een modulair fietspad waarin water wordt opgevangen, kan infiltreren, en vertraagd wordt afgevoerd.

Marnix de Vriend – Aqua-delta Marnix

Hoogwaterzorg met bovenstroomse retentie in buurlanden, voor Roer, Swalm en Niers.