Inloopavond Huilbeek Beesel


Huilbeek_verkleind

Waterschap Limburg gaat de Huilbeek anders inrichten om de beek klimaatrobuuster, het waterpeil constanter en het water schoner te maken. Dit doet het waterschap samen met de gemeente Beesel. Het eerste deel van de werkzaamheden start in oktober. Voor belangstellenden is er dinsdag 11 oktober een inloopavond van 18.00 tot 20.00 uur bij café De Troubadour te Beesel.

“We pakken de Huilbeek aan voor het verkrijgen van meer biodiversiteit in en rond de beek en het beter reguleren van het waterpeil in het Beesels Broek. En samen met de gemeente Beesel realiseren we een groene buffer voor het voorkomen van wateroverlast in de omgeving”, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van het waterschap.

Natuurlijker inrichten

De herinrichting Huilbeek wordt in drie delen aangepakt, waarbij verschillende doelen dienen. Het eerste deel van het project Huilbeek betreft het tracé nabij de vernieuwde dijk bij de Maasmonding. Vanaf de dijk tot aan de Maas gaat het waterschap de Huilbeek natuurlijker inrichten. Zo wordt er struweel aangeplant, dat  zorgt voor meer schaduw in de beek. Het talud wordt aan een zijde verflauwd en zo krijgt de beek meer ruimte. Hierdoor krijgen planten en dieren in en om de beek een betere leefomgeving en wordt visoptrek vanuit de Maas mogelijk. Daarnaast kan de beek meer water afvoeren bij hevige neerslag en langer water vasthouden in droge perioden.

Groene buffer

Deel twee van de herinrichting Huilbeek betreft de aanleg van een groene buffer. Samen met de gemeente Beesel gaat het waterschap direct achter de vernieuwde dijk aan de Beekstraat een buffer aanleggen. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. Zo wordt wateroverlast in de omgeving voorkomen en wordt de overstort van rioolwater op de beek sterk beperkt De Huilbeek wordt licht slingerend om de buffer heen aangelegd

Betere waterafvoer

Het derde deel betreft de waterafvoer voor de ontwikkeling van het Beesels Broek en het behoud van de landbouw. Vanaf de Ruys van Splintersingel tot aan het einde van de Huilbeek, is de beek geen natuurbeek meer. De beek ligt daar voor het afvoeren van water uit het Beesels Broek en de omliggende landbouwgrond. Vanaf de Schansweg wordt de Huilbeek om het Beesels Broek heen aangelegd. Daarmee wordt voorkomen dat voedselrijk water afkomstig van de landbouwgronden in het natuurgebied Beesels Broek terecht komt. De nieuw aan te leggen beek wordt hier verbreed zodat het beter water kan afvoeren dat afkomstig is van de bovenstrooms gelegen landbouwgronden. Ook worden de taluds van de beek minder steil zodat ze niet meer afkalven en minder onderhoud nodig is. Kijk voor meer informatie op de website.

Planning

Start van de uitvoeringswerkzaamheden is in oktober door aannemer Wetering uit Heesch. Opdrachtgever voor het project Herinrichting Huilbeek is Waterschap Limburg. De gemeente Beesel is opdrachtgever voor de aanleg van de buffer. Bij dit project zijn behalve de gemeente Beesel ook Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Stichting Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer betrokken. De oplevering is naar verwachting eind van dit jaar.

Inloopavond

Waterschap Limburg organiseert samen met gemeente Beesel en aannemer Wetering een inloopbijeenkomst op 11 oktober a.s. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aannemer, gemeente en het waterschap aanwezig om belangstellenden te informeren over de plannen dan wel hun vragen over het project en de uitvoering te beantwoorden. Mensen kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen bij café De Troubadour aan Markt 7 in Beesel. Vooraf aanmelden is niet nodig.