Fietsverbinding en watermaatregelen Parkstad - Heuvelland


Bestuur bij de werkzaamheden (1)

Gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem en Heerlen, Waterschap Limburg en Provincie Limburg werken aan een veilige fietsverbinding tussen Parkstad en het Heuvelland. Veilig fietsen én het gebied klimaatbestendiger maken. Die twee doelen komen samen in de aanleg van de fietsverbinding. Bestuurders van de gemeenten en Waterschap Limburg namen een kijkje bij de start van de werkzaamheden aan de Ruilverkavelingsweg. De Provincie investeert in de aanleg van deze belangrijke fietsverbinding.

De hoofdwerkzaamheden aan de Daelsweg zijn afgelopen jaar uitgevoerd. Het nieuwe fietspad tussen Heerlen en Ubachsberg is in de tussentijd al in gebruik genomen. Deze maand vinden nog de afrondende werkzaamheden plaats. Met de aanleg van het gedeelte Ruilverkavelingsweg komt er ook een fietspad van Wijlre naar Ubachsberg. Parkstad en het Heuvelland worden zo nog beter verbonden voor fietsers.

Werkzaamheden Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg

De werkzaamheden aan de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg, ook wel Ruilverkavelingsweg genoemd, vorderen. Aannemer Den Ouden is in maart gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van groen en het instellen van verkeersmaatregelen. In april is gestart met de grondwerkzaamheden. Er zijn duikers aangelegd om de nieuwe sloten met elkaar te verbinden en grondtransport uitgevoerd. De aannemer is begonnen bij het gedeelte tussen de Mingersborgerweg en Korenweg en werkt zo in de richting van Wijlre.

Fijner en veiliger fietsen

Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. Bij de aanleg van de fietsverbinding worden meteen maatregelen genomen om het gebied klimaatbestendiger te maken.

Wethouder Jos Last van gemeente Gulpen-Wittem, wethouder Pierre Verbraak van gemeente Voerendaal en bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg waren op 2 mei ter plaatse.

Wethouder Pierre Verbraak, gemeente Voerendaal: ‘’Met deze fietsverbinding willen we mensen stimuleren om meer te gaan fietsen. Straks kan er comfortabel en veilig gefietst worden tussen Parkstad – Heuvelland. Dat is goed voor de gezondheid, je eigen portemonnee en het klimaat.’’

Wethouder Jos Last, gemeente Gulpen-Wittem: ‘’Met deze fietsverbinding zorgen we voor een goede verbinding tussen Parkstad en het Heuvelland. Dat geeft voor zowel recreatie als woon-werkverkeer een positief effect.’’

Bestuurder Josette Van Wersch, Waterschap Limburg: ‘’Mooi om te zien dat de werkzaamheden vlot vorderen. Met dit project maken we een klimaatbestendige verbinding tussen Heuvelland en Parkstad. Dat is een win-win situatie. We bereiden ons samen voor op het veranderd klimaat.’’

Planning

De komende maand zal de aannemer met name verdergaan met het grondwerk, waaronder het ontgraven van de nieuwe sloten en het uitgraven van het tracé van het nieuwe fietspad. Na het uitgraven van het toekomstige fietspad, zullen ze direct het beton van het fietspad aanbrengen. Het beton moet na het aanbrengen circa vier weken uitharden, pas daarna is het beton geschikt voor verkeer. De totale uitvoering zal naar verwachting eind 2022 afgerond zijn.

Informatie

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Alle informatie is op verschillende manier te vinden:

  • Via de BouwApp;
  • Via de maandelijkse nieuwsbrief. (QR-code)

QR

Bestuur bij de werkzaamheden (1)

Bestuur bij de werkzaamheden (1