Europarlementariërs op bezoek in Limburg


AronNijsFotogr-ProvLimb-bezoekEuroparl21feb22-002

Maandag 21 februari heeft een delegatie van het Europees Parlement, de Commissie Regionale Ontwikkeling, een bezoek aan Limburg gebracht.

De aanleiding van het bezoek was de watersnoodramp van de zomer van 2021. Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw ontving zes Europarlementariërs, onder wie de voorzitter van deze commissie, Younous Omarjee en de Nederlandse vertegenwoordiger, Tom Berendsen. Zij hebben zich door diverse betrokkenen laten bijpraten over de impact van deze nationale ramp op Limburg.

Impact hoogwater

Tijdens de ochtend hebben de burgemeesters Nicole Ramaekers-Rutjens van Gulpen-Wittem, Mirjam Clermonts-Aretz van Meerssen en Daan Prevoo van Valkenburg laten zien hoe hun gemeente getroffen is door de ramp. Ze hebben niet alleen benoemd wat er gebeurd is, maar hebben ook aangegeven wat er nodig is om het in de toekomst te voorkomen. Er is benadrukt dat dit niet louter een nationaal probleem is, maar grensoverschrijdend en dat Europarlementariërs hier een rol in kunnen spelen om dit in de EU aan de orde te stellen.

Grensoverstijgend

Het internationaal karakter van de ramp is ook door de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg aangegeven. De impact hiervan overstijgt de regio en ook het niveau van een lidstaat. Extreem weer komt steeds vaker voor en eist slachtoffers. Er is veel nodig in Limburg, maar ook over de grenzen heen om op korte en lange termijn een dergelijk ramp te voorkomen.

Boodschap aan Europa

Europa investeert miljarden in klimaatmitigatie. Dat is nodig, maar heeft pas over decennia effect. Ook nu al ondervinden we de gevolgen van extreem weer. Op korte termijn investeren in klimaatadaptatie is daarom eveneens van het grootste belang. Europese samenwerking – zeker in het licht van de Euregio’s - en betrokkenheid van de EU is nodig om een ramp, zoals die van afgelopen zomer niet meer te laten gebeuren. Water houdt zich niet aan grenzen, samenwerking over de grenzen heen is nodig.

Samen

Limburg gaat op een vernieuwende wijze aan de slag met het klimaatrobuust maken van de samenleving. Er wordt gewerkt aan een programmatische aanpak, die adaptief is, opgaven verbindt en zich richt op zowel de korte, middellange als lange termijn. Daarmee wordt een nieuwe weg ingeslagen, die ook internationaal uitgedragen kan worden.

Dinsdag en woensdag brengt de delegatie in dit kader een bezoek aan de getroffen gebieden in Duitsland en België.