Dam De Dem gereed

Gepubliceerd op 15 maart 2022

WL - Caumerbeek_drone (002)

“De nieuwe dam is breder en steviger gemaakt,” aldus Josette Van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Zodat zij weer voldoet aan de gewenste sterkte-eisen.” De dam bij buffer De Dem is onderdeel van drie werken van Waterschap Limburg en de gemeente Heerlen. Deze ligt ter hoogte van de Koumenweg in Hoensbroek. Ook wordt er nog gewerkt aan het zichtbaar en het natuurlijk herinrichten van de Caumerbeek middenloop en het aanleggen van regenwaterbuffer Palenberg.

De dam of kade voor het opvangen van een grote hoeveelheid water aan de zijde van de Koumenweg van buffercomplex De Dem is in de periode 1973-1974 aangelegd. Deze bufferdam voldeed niet meer aan de gewenste sterkte-eisen. Daarom is de oude dam vervangen. De nieuwe dam is breder en steviger gemaakt. Ook is er een drempel in de dam aangelegd. Die zorgt ervoor dat bij een volle buffer het water gecontroleerd kan overlopen.

Planning

Vanaf januari 2022 is aannemer Vissers-Ploegmakers in opdracht van Waterschap Limburg gestart met de twee andere klussen. Het zichtbaar en natuurlijker inrichten van de Caumerbeek middenloop en de aanleg van een nieuwe regenwaterbuffer Palenberg. “Ik ben blij met de nieuwe verstevigde dam bij De Dem. En het zichtbaar en natuurlijk inrichten van de Caumerbeek draagt bij aan een mooie leefomgeving”, vindt Charles Claessens, wethouder gemeente Heerlen. “Hiertoe verwijderen we zoveel mogelijk beton en stenen constructies zoals bodemvallen in de waterpartijen”, licht Josette Van Wersch toe. Naar verwachting zijn deze twee klussen in de zomer van 2022 klaar.

Meer informatie

Op de website https://www.waterschaplimburg.nl/caumerbeek vindt u meer informatie over het project, de planning en de werkzaamheden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Waterschap Limburg via 088- 88 90 100 of via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.