Bewonersavond Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt


Brugje Millen-Nieuwstadt

Bij de plannen voor de herinrichting van de Geleenbeek op het traject Millen-Nieuwstadt wil het waterschap rekening houden met de wensen vanuit de omgeving en gebruikmaken van de lokale kennis en ervaring met het gebied. Daarom wordt bij deze verkenning de omgeving intensief betrokken. Dit gebeurt op diverse manieren. Zoals tijdens de bewonersavond op dinsdag 19 april, van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeenschapshuis, Millenerstraat 4, in Nieuwstadt. Tijdens deze avond worden de verschillende mogelijkheden besproken. Deze avond is bedoeld voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden. Inschrijven of aanmelden gaat via onze website MetElkaar.

Het doel is om het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). “Dit betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte moeten geven. We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie”, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Ook hoort er bij dit project een onderzoek of er een regenwaterbuffer kan worden aangelegd. Deze buffer moet het aantal riooloverstorten verminderen op de Vloedgraaf. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.

Meer informatie over dit project: omgevingsmanager Paul Geurts p.geurts@waterschaplimburg.nl, tel: 0646184539. Voor informatie over andere zaken: Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.