Beesel en Heel zijn hoogwaterveilig

Gepubliceerd op 24 oktober 2022

Beesel hoogwaterveilig_Gemeenten en WL

Eerste twee grootschalige dijkversterkingsprojecten bijna afgerond.

De dijkversterkingen Beesel en Heel zijn twee van de 17 dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg die nu aan het wettelijke hoogwaterveiligheidsniveau van 2017 voldoen. Een belangrijk moment zo rondom het begin van het hoogwaterseizoen én een half jaar eerder dan verwacht. Als het dijkversterkingswerk helemaal klaar is, viert het waterschap dit met de directe omgeving.

In totaal is ruim 5 kilometer dijk versterkt. De kering in Beesel is op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moesten in Beesel ook nieuwe keringen worden aangelegd langs kwekerij Bouten, bij de Bussereindseweg en in Rijkel waar voorheen nog geen waterkeringen waren. Hierbij gaat het om aansluitingen op hoge grond en het sluitend maken van het huidige tracé.
De dijk in Heel was al op de vereiste hoogte, alleen moest deze dijk worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen. Hier speelde een stabiliteits- en piping opgave.

Jos Teeuwen, bestuurder van Waterschap Limburg: “Het is belangrijk dat Beesel en Heel nu hoogwaterveilig zijn! We hebben samen met de aannemer een buitengewone inspanning verricht gezien de coronamaatregelen, schaarste op de arbeidsmarkt, leveringsproblemen van materialen door de oorlog en de prijsstijgingen. Ook hebben we een goede en prettige samenwerking met beide gemeenten gehad.”

Flinke tijdwinst
De geplande uitvoeringstijd van de twee dijkversterkingen was ongeveer 3 jaar. Maar omdat de aannemer, in overleg met Waterschap Limburg, ervoor heeft gekozen om in 2021 eerst alles goed voor te bereiden om vervolgens in 2022 de fysieke werkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren, is flinke tijdwinst geboekt. Groot voordeel hiervan is dat de inwoners en ondernemers in zowel Beesel als Heel nu al hoogwaterveilig zijn en de uitvoeringshinder tot het verleden behoort. Dat is ruim een half jaar eerder dan gepland.

Laatste werkzaamheden
De aannemer is in december helemaal klaar en ruimt dan ook de bouwkeet op. Werkstroken die zijn gehuurd van particulieren worden in de oorspronkelijk staat weer terug geleverd aan de particulieren.
Alleen het natuurcompensatieplan, de aanplant van bomen en struiken, moet dan nog worden uitgevoerd. Dit vindt in het voorjaar van 2023 plaats.

Feestelijke oplevering
In december vindt ook de oplevering en overdracht van het werk plaats. De waterkeringen en bijbehorende onderhoudspaden komen dan weer in beheer en onderhoud van het waterschap. Het waterschap monitort de ontwikkeling van de grasmat op de dijken. In Beesel vindt extra monitoring plaats met behulp van geplaatste sensoren in de dijkvakken aan de Maas waar de bentonietmatten zijn toegepast. De wegen komen weer in het beheer van de gemeenten.
Bouwhinder is niet te voorkomen bij grootschalige dijkversterkingen. Om de inwoners van beide dorpen en vooral de aanwonenden van de dijktrajecten te bedanken voor hun begrip en medewerking, organiseert het waterschap daarom op vrijdag 16 december een feestelijk oplevermoment.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De dijkversterking in Beesel en in Heel zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland.


Downloads

Fotocredits: Ger Peeters i.o.v. Waterschap Limburg

Foto Beesel_Heel v.l.n.r. 
Jos Teeuwen van Waterschap Limburg, wethouder
Marcel Roelofs van gemeente Beesel en wethouder Sjors Blomen van gemeente Maasgouw bij de versterkte dijk in Beesel