Werkzaamheden Keutelbeek fase 1b begonnen


Wethouder gemeente Beek Rob Schwillens en Bestuurder Waterschap Limburg Josette Van Wersch. Foto door Marc Schols.

De werkzaamheden om de Keutelbeek tussen het centrum van Beek en de Oude Pastorie te ontkluizen zijn begonnen. De Gemeente Beek en Waterschap Limburg maken de beek open om wateroverlast te beperken, schoon (regen)water van afvalwater te scheiden en de historische waarde van de beek terug te brengen in het straatbeeld.

In 2013 en 2014 werd het eerste deel van de beek opengemaakt in de Gundelfingenstaat, Brugstraat en Achter de Beek. Nu wordt de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek verder aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie. Gelijktijdig met de aanleg van de Keutelbeek, worden ook de
riolen vervangen, kabels en leidingen van de nutsbedrijven vernieuwd en de straten opgeknapt.

Wethouder Rob Schwillens (gemeente Beek): “De Keutelbeek krijgt weer een prominente plek in het dorp, draagt bij aan het verminderen van wateroverlast, zorgt voor herstel van cultuurhistorische waarden en geeft een facelift van de
openbare ruimte.”

Bestuurder Josette Van Wersch (Waterschap Limburg): “Voor de inwoners van Beek is het een grote vooruitgang dat schoon bron- en regenwater straks worden gescheiden van afvalwater. De waterkwaliteit van de beek gaat er flink op vooruit. Vroeger stroomde de Keutelbeek als open en schone beek door de kern van Beek. Het weer zichtbaar maken van de beek zorgt voor beperking van wateroverlast en voor meer beleving.”

Omleiding doorgaand verkeer


Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de Bourgognestraat sinds maandag 19 april afgesloten tussen kruispunt Bourgognestraat- Broekhovenlaan en de Oude Pastorie. De Oude Pastorie (straat) is geheel afgesloten. Bezoekerscentrum De Oude Pastorie blijft bereikbaar via De Haamen en de Spaubeekerstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via De Haamen, Bloote weg/ Carmelstraat, Scheperstraat en omgekeerd. Doorgaand verkeer is
naar verwachting eind juli weer mogelijk.

BouwApp


De voortgang van de werkzaamheden is te volgen via de BouwApp. Deze app is te downloaden in de App– of Playstore.
Aanwonenden hebben van aannemer Heijmans Infra B.V. een brief ontvangen over de werkzaamheden en de wegafsluiting. De aannemer probeert hinder tot een minimum te beperken. Inwoners die vragen of klachten hebben kunnen terecht bij uitvoerder Vito Slijpen via vslijpen@heijmans.nl.