Waterschap Limburg stelt onafhankelijke rekenkamer in


kantoor

Op 24 november 2021  heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg unaniem besloten om een onafhankelijke rekenkamer in te stellen.  De reden hiervoor is dat de taken en opgaven van waterschappen steeds groter en complexer zijn geworden. Zo wordt er steeds meer samengewerkt met anderen en zijn de (financiële) risico’s in aantal en omvang toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Water in Balans (WIB) en de invoering van de Omgevingswet. De instelling van deze onafhankelijke rekenkamer ondersteunt het Algemeen Bestuur van het Waterschap bij het uitoefenen van haar toegenomen taken en verantwoordelijkheden.

Peter Freij (fractie Water NATUURlijk), Hans Verdellen (fractie Bedrijven) en Ad Berger (fractie Lokaal Limburg), initiatiefnemers van de rekenkamer, zijn daar zeer over te spreken; “Dit is een mooie stap naar professionalisering van het waterschapsbestuur en ondersteunt het Algemeen Bestuur bij de uitvoering van haar taken.”

“De rekenkamer wordt volledig onafhankelijk samengesteld en kan op eigen initiatief, maar ook op verzoek van het Waterschapsbestuur, onderzoeken in de meest brede zin van het woord uitvoeren. De conclusies, adviezen en aanbevelingen van dergelijke onderzoeken versterken het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg in het uitvoeren van haar democratische controletaak en kaderstellende functie. Het stelsel van checks and balances binnen het waterschapsbestuur wordt hiermee versterkt.”