Waterschap Limburg geeft startschot vervolgtraject Groote Molenbeek


Groote Molenbeek Waterschap Limburg

Waterschap Limburg, gemeente Horst aan de Maas en Greenport Venlo en provincie Limburg werken samen aan een toekomstbestendige Groote Moolenbeek. Afgelopen vrijdag stonden ze samen stil bij het deelproject ‘Zoutloods’, tussen de A73 en de Meldersloseweg in Horst. Er werd een boom geplaatst om de samenwerking te bekrachtigen en het startschot te geven voor het vervolgtraject; het klimaatrobuust inrichten van de Groote Molenbeek. Vanwege coronamaatregelen gebeurde dit in kleine kring.

Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: “Het planten van deze boom staat symbool voor de start van het vervolgtraject van de Groote Molenbeek langs de A73. Hier willen we de verbinding naar het noorden maken en het totale project Groote Molenbeek afronden. Met dit project willen we enerzijds wateroverlast bij piekmomenten zoals de afgelopen weken verminderen en anderzijds om het gebied aantrekkelijker te maken als uitloopgebied voor de kern van Horst. Dit doen we door een opstapplek te maken voor kanoërs en voor de gebruikers van de carpoolplek. Door deze inrichting is er ook meer plek voor dieren en planten en leveren we er een bijdrage aan de biodiversiteit.”