Waterschap klaar met eerste fase aanpak wateroverlast Oirsbeek


Oirsbeek Website

Waterschap Limburg heeft de eerste fase in de aanpak van de wateroverlast in Oirsbeek afgerond. De capaciteit van drie regenwaterbuffers is fors vergroot. Intussen zijn de voorbereidingen voor de tweede fase in volle gang. Op donderdag 20 mei organiseert het waterschap, in samenwerking met de gemeente Beekdaelen, een online informatiebijeenkomst voor direct betrokkenen.

Het waterschap heeft de ambitie om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. In fase 1 heeft aannemer Leenaerts uit Born 3 bestaande regenwaterbuffers vergroot, waarmee 22% van deze 8.000 m3 is gerealiseerd. Deze regenwaterbuffers liggen nabij of aan de wegen Hulterweg, Douvenderweg (noordzijde) en Vaart in Oirsbeek.

Video

Om de oplevering van deze eerste fase een officieel tintje te geven, is er een video gemaakt waarin waterschapsbestuurder Josette Van Wersch en wethouder Jeannette Quadvlieg symbolisch de regenwaterbuffer aan de Hulterweg in gebruik nemen door de nieuwe beplanting water te geven. In de video geven de bestuurders een toelichting op de werkzaamheden en wat er nog gaat komen in fase 2.


Online informatieavond

In de 2e fase gaat het waterschap nog eens 2 regenwaterbuffers vergroten (aan de Limietweg en bij manege Daalderhof) en komt er een geheel nieuwe regenwaterbuffer aan de Hagendoornweg. Ook wordt de situatie aan de Beijlkensweg verbeterd. Inwoners hebben in januari in een eerste informatieavond input kunnen geven op het concept-ontwerp voor deze buffers. Op donderdag 20 mei a.s. om 19.00 uur organiseren Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen een nieuwe informatieavond, waarin de definitieve ontwerpen aan bod komen. Tijdens de informatieavond van januari heeft een aantal inwoners opmerkingen gemaakt op de ontwerpen over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid bij de Hagendoornweg. Het waterschap heeft hier naar gekeken en de ontwerpen op een aantal punten aangepast. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.waterschaplimburg.nl/oirsbeek-amstenrade. Hier zijn ook de aangepaste ontwerpen terug te vinden.

Eerste belangrijke stap

Josette Van Wersch: “Het vergroten van deze drie regenwaterbuffers is de eerste belangrijke stap in het verminderen van de wateroverlast. Ik ben blij dat we samen met de gemeente Beekdaelen, maar vooral ook samen met heel veel betrokken inwoners dit traject voor elkaar hebben gekregen, hopelijk naar ieders tevredenheid. We zetten nu op dezelfde manier de tweede fase in.”

Jeannette Quadvlieg: “De samenwerking tussen het waterschap, de gemeente en de burgers is een succes gebleken. Ondanks de beperking in coronatijd, zijn we er in geslaagd de inwoners actief te betrekken bij de plannen van Water in Balans en worden er nu, daar waar mogelijk en noodzakelijk, aanpassingen gedaan dankzij de ervaringsdeskundigheid van onze inwoners.

Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!


Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans