Vertrouwensbreuk na integriteitsonderzoek: waterschapsbestuurder Har Frenken maakt plaats


Vanavond heeft het algemeen bestuur van Waterschap Limburg vergaderd over het integriteitsonderzoek waarin waterschapsbestuurder Har Frenken is betrokken. Het bestuur is van mening dat het onderzoek aantoont dat de heer Frenken onhandig heeft gehandeld en heeft de aanbevelingen van de integriteitscommissie overgenomen.

Ondanks de conclusie van de commissie dat er geen aanwijzingen zijn voor gebruik van waterschapsinformatie ter voordeel van de heer Frenken dan wel zijn partner. De brief die de heer Frenken daags voor de vergadering heeft verstuurd aan alle algemeen bestuursleden, is reden voor de gezamenlijke fracties om de vraag te stellen aan het Dagelijks Bestuur en de heer Frenken of er nog voldoende vertrouwen is in samenwerking. Daarop heeft de heer Frenken aangegeven plaats te maken.
De fracties hebben gezamenlijk aangegeven onderzoek te willen doen naar de uitlatingen van de heer Frenken in zijn brief. Dijkgraaf Patrick van der Broeck heeft woensdagochtend naar aanleiding van berichtgeving in De Limburger aangifte gedaan van het schenden van de geheimhouding van de stukken.