Startbijeenkomst Rode Beek Millen-Susteren 14 juli


herinrichting rode beek

Waterschap Limburg gaat de Rode Beek op het traject Millen-Susteren opnieuw inrichten. In het verleden zijn de bochten uit de beek gehaald en is de beek recht gemaakt zodat mijnwater sneller weg kon stromen. Inmiddels is een groot deel van de beek opnieuw slingerend (meanderend) ingericht. De natuurlijke bochten van vroeger zijn teruggebracht in de loop van de beek. Dat geldt nog niet voor het stuk bij bij Tüddern in Duitsland en het deel van de beek tussen Millen en Susteren.

Waterkwaliteit verbeteren


De Rode Beek stroomt door Duitsland en Nederland en komt uit in de Geleenbeek. Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: “Door maatregelen te treffen in de beek willen we de specifieke kenmerken van de beek, omliggende natuur en waterkwaliteit verbeteren en vismigratie stimuleren. Daarnaast is de oeverbescherming in Susteren in slechte staat. Deze gaan we vernieuwen en waar mogelijk verbeteren.”

Planning


Het waterschap start in juli met het omgevingsproces van de verkenning. Hierbij betrekt het direct omwonenden van het traject, zowel in Nederland als Duitsland. De startbijeenkomst vindt plaats op 14 juli om 19.30 uur. De locatie van de bijeenkomst wordt later bekend gemaakt. Later volgen nog een aantal bijeenkomsten.

In 2022 werkt het waterschap de ideeën samen met de omgeving verder uit tot concrete plannen. De uitvoeringswerkzaamheden starten waarschijnlijk in de loop van 2023 en worden in 2024 afgerond.

Meer informatie en aanmelden


Kijk voor meer informatie over dit project of voor aanmelding voor de startbijeenkomst op waterschaplimburg.nl/rodebeek.