Online informatieavond: Beregening en onttrekking

Gepubliceerd op 26 februari 2021

4 maart om 19:30 uur: Online informatieavond over beregening en onttrekking

We bespreken de regels rondom beregening en wateronttrekking. Wat zijn de regels rondom wateronttrekkingen? Wat mag er wel? Wat mag er niet? En wanneer mag dat dan? Daarnaast vertelt Waterschapsbestuurder Har Frenken wat Waterschap Limburg doet aan de toekomstige wateraanvoer en we bespreken maatregelen die u zelf kunt nemen tegen droogte. Ook gaan we in gesprek met Peter van Dijck (LLTB) en Edwin Michiels (LTO).

De informatieavond is op 4 maart vanaf 19:30 te volgen op www.waterschaplimburg.nl/agrariers.

Stel een vraag!

Stuur uw vragen of opmerkingen in via whatsapp of sms naar 06-22 694 430. Deze vragen worden dan direct behandeld in de uitzending.

De onderwerpen

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de informatie avond zijn:

Droogte

In Nederland hebben we steeds vaker te kampen met lange en droge periodes.  Deze droogte veroorzaakt schade aan de natuur en is nadelig voor de landbouw. Wat we doen met het beschikbare water is daarom erg belangrijk.

Regelgeving beregening en onttrekking

Beregening en onttrekking hebben een groot effect op het (grond)waterpeil. Om watertekorten te voorkomen zijn regels nodig voor beregening en onttrekking. Maar wat mag er nu wel en wat mag er niet? We leggen de regels rondom beregening en onttrekking uit. Ook lichten we verder toe waarom deze nieuwe aangescherpte regels nodig zijn.

Water vasthouden met extra stuwen

Om de natuur en landbouw in droge periodes te helpen, houden we als waterschap zo veel mogelijk water vast in het watersysteem, voordat het de grotere beken of rivieren instroomt. Zo profiteert de natuur en landbouw op die plek van de extra watervoorraad en kan water beter in de bodem infiltreren om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dit vasthouden van water kan met een stuw. Daarom plaatsen we de komende tijd enkele honderden extra stuwen in sloten in onze provincie. Tijdens deze informatieavond leggen we uit hoe u ook een stuw in uw berm- of kavelsloot kunt krijgen