Oeverherstel Itterbeek afgerond


oeverherstel itterbeek

De Itterbeek stroomt vanuit België richting de Thornerbeek in Thorn. De watergang markeert voor een groot deel de grens tussen België en Nederland en loopt o.a. door de dorpskernen van Neeritter, Ittervoort en Thorn. De oevers van deze beek waren over een lengte van 120 meter beschadigd en verzakt. Dit blokkeerde de doorstroming van de beek en gaf overlast voor de aangrenzende bewoners.

Aannemer VanBeers heeft aan een kant van de beek stapelstenen neergezet. Het water kan nu weer goed door de beek stromen en de stenen voorkomen dat de kanten in de toekomst weer inzakken.

De uitvoering van dit project was ingewikkeld omdat er weinig ruimte was rondom de beek. De beek stroomt daar langs tuinen van omwonenden die we natuurlijk niet willen beschadigen. We hebben het werk uitgevoerd met machines die afgestemd waren op de werkruimte. Daarbij werd er constant gekeken naar de balans tussen de werkuitvoering en het in de gaten houden van het waterpeil om overstroming te voorkomen.