Meldpunt bestuurscultuur


Waterschap Limburg stelt een meldpunt in waar iedereen een melding kan doen van mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengeling ten aanzien van handelingen die het bestuur van Waterschap Limburg aangaan.

Hoe werkt dit?

Als u een melding wilt doen stuurt u deze melding naar meldpuntbestuurscultuur@waterschaplimburg.nl, al dan niet met begeleidende stukken. Deze melding kan niet anoniem gebeuren. Er moet contact kunnen zijn met de melder om eventuele verdere informatie op te vragen. Uw melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld door een op korte termijn te benoemen commissie. Deze zal u ook op de hoogte houden over de voortgang van uw melding.

De meldingen die binnen komen voordat de commissie is aangesteld, worden ongelezen bewaard door de concerncontroller van het waterschap. Op die manier worden de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Zodra de procedure voor het afhandelen van meldingen is vastgesteld, kunt u hierover meer lezen op deze pagina.