Kijk de talkshow over het waterbeheerprogramma terug


Talkshow Waterbeheerprogramma 30 maart 2021.PNG

Dinsdag 30 maart vond de live-talkshow van Waterschap Limburg over het waterbeheerprogramma ‘Limburgs water in een veranderend klimaat’ plaats.

De uitzending is hier terug te kijken:

Bedankt voor alle kijkersvragen. Het waren er te veel om allemaal tijdens de uitzending te beantwoorden.

Vragen die niet aan bod zijn gekomen zijn per mail of telefoon alsnog beantwoord.

Meer informatie over ons waterbeheerprogramma vindt u op: www.waterschaplimburg.nl/waterbeheerprogramma  .

Daar zijn ook het ontwerp waterbeheerprogramma en het digitale magazine terug te vinden. De inzagetermijn loopt nog t/m 6 mei.