Hoogwater Maas neemt af; Waterschap Limburg blijft alert

Gepubliceerd op 30 januari 2021

well_coupure6_verkleind

Waterschap Limburg heeft afgelopen week maatregelen conform draaiboek genomen doordat de afvoer van de Maas bij St. Pieter aan het stijgen was boven de 1.250 m3 per seconde. Op dit moment is de verwachting van Rijkswaterstaat dat de afvoer de komende 24 uur blijft dalen en een piekafvoer van 1775m3 per seconde inmiddels bereikt is.

De afvoeren van de beken leveren op dit moment nergens problemen op. In het verleden zijn al tal van hoogwaterbeschermingsmaatregelen getroffen, waardoor Waterschap Limburg inmiddels goed gesteld staat bij dit soort afvoeren. Uiteraard blijven we wel alert op de afvoeren.

Er zijn op verschillende locaties coupures opgebouwd en pompen opgesteld. De coupure is een kunstmatige opening in een dijk waar een weg of fietspad doorheen loopt. Bij een hoogwater wordt deze coupure dichtgezet met aluminium schotten om het water aan de juiste zijde te houden. Pompen zorgen ervoor, wanneer in werking gesteld, dat overtollig water in de beek over de dijk de Maas ingepompt wordt, zodat het achterland geen wateroverlast ondervindt.

Daarnaast worden er inspecties uitgevoerd en lopen onze vrijwillige dijkwachten inspecties in het noorden van onze provincie, dat wil zeggen aan de westkant van de Maas van Thorn-Heel t/m Geijsteren en aan de oostkant van de Maas van Swalmen t/m Mook. Ruim 60 personen gaan in tweetallen deze inspectierondes lopen. Uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in acht genomen.

Centraal Meldpunt Water

Wateroverlast kunt u melden via het Centraal Meldpunt Water 0800 – 0341 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Contact en informatie

Meer informatie over waterstanden en afvoeren van de Maas zijn te vinden op http://www.rws.nl met een presentatie van de 2 daagse verwachting van de afvoer te St. Pieter of https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterafvoer voor de actuele en verwachte afvoeren op alle meetlocaties in Nederland. Informatie over de waterstanden en afvoeren van de beken vindt u op https://www.waterstandlimburg.nl/. U kunt ook de app WaterstandLimburg downloaden in de AppStore of Google Play.