Combinaties Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro pakken Maas aan voor Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 18 november 2021

De ingenieurscombinaties Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro tekenden recentelijk het raamcontract Ingenieursdiensten voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Waterschap Limburg. Het contract geldt voor maximaal zes jaar om de hoogwaterveiligheid van de Maas te verbeteren. Dat maakten de partijen donderdag bekend.

16 dijkversterkingsprojecten

Waterschap Limburg werkt onder het motto ‘Onze Maas, Onze veiligheid’ aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst werkt het waterschap aan een goede hoogwaterbescherming met zestien dijkversterkingsprojecten.

De overstromingen rond de beekdalen en de Maas van afgelopen zomer tonen deze urgentie meer dan ooit aan.

Snelheid

Sabine Kern, Programmamanager HWBP Waterschap Limburg: ‘We kijken ernaar uit om met deze drie ingenieurscombinaties aan de slag te gaan en samen te werken aan de ruimtelijke kwaliteit voor onze hoogwaterbeschermingsopgave in Limburg.’

Op tien locaties is sprake van alleen een dijkversterkingsopgave, op de overige zes locaties een gecombineerde opgave. De ingenieurscombinaties zorgen voor de voorverkenningen, verkenningen, planuitwerkingen, het voorbereiden en begeleiden van de realisatie tot en met oplevering en overdracht aan de beheerder. In de Noordelijke Maasvallei zijn zestien locaties aangemerkt om de waterkeringen te versterken.

Directeur Resilience Harm Albert Zanting van Arcadis: ‘Dit is natuurlijk een heel uitdagende klus, waarbij we over en weer samenwerken voor het beste resultaat voor het waterschap. De verandering van het klimaat krijgt grote gevolgen voor ons en daarom is het goed om daarop te anticiperen. Alle partijen samen beschikken over een zeer groot arsenaal aan ervaring om deze grote klus tot een goed einde te brengen. Arcadis en Witteveen+Bos kijken er in elk geval naar uit.’

Projectdirecteur Serban Schouten van Royal HaskoningDHV: ‘Het is voor Royal HaskoningDHV en Fugro een eer om betrokken te zijn bij het verbeteren van de waterveiligheid in Limburg, zeker gezien de situatie van afgelopen zomer. We dragen hier heel graag aan bij vanuit onze expertise en in samenwerking met Waterschap Limburg en alle betrokkenen. Er is werk te doen!’

Directeur Water & Infra Tjerk Jonker van WSP Nederland: ‘De overstromingen in juli hebben weer laten zien dat er een grote klimaatopgave ligt. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig met veel impact op bewoners en landschap. WSP en Kragten zien er naar uit om samen met het waterschap en de andere gecontracteerden te werken aan de waterveiligheid langs de Maas en we steunen het waterschap in de ambitie om deze plannen te versnellen.’


Meer informatie

Lees meer over het Hoogwaterbeschermings-programma en de 16 dijkversterkingsprojecten.