Aanleg vispassage Molenplas


afvissenmolenplas2

Langs de Molenplas en de Biltplas in Stevensweert gaan Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat vanaf eind november aan de slag om een vispassage aan te leggen. Dat doen we in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten als terreinbeheerder. Aannemer Van de Biggelaar voert de werkzaamheden uit. Naar verwachting duurt dit tot april 2022.

Nieuwe beek voor de vissen

Op dit moment is het voor vissen moeilijk om via de plassen de Oude Maas en Geleenbeek te bereiken. Ze trekken daarheen om zich voort te planten, maar nu kunnen ze de ingang van de Oude Maas niet altijd vinden. Normaal gesproken voelen de vissen aan de stroming van het water welke kant ze op moeten, de zogenaamde lokstroom. Dit gaat nu niet goed doordat er weinig stroming is in de plassen.

Arnold Jansen, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Om de vissen te helpen, leggen we naast de plassen een nieuwe beek aan: de Verlengde Oude Maas. In deze nieuwe beek voelen ze de stroming. Zo kunnen ze via deze beek hun voortplantingsgebied bereiken. Het aanleggen daarvan doen we onder ecologische begeleiding, zodat we rekening houden met de dieren en planten in de omgeving.”

We voeren dit project ook uit zodat dit gebied voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is het oppervlaktewater in Europa uiterlijk in 2027 in goede toestand terug te brengen. Dit betekent dat het water niet vervuild is en een geschikt leefgebied is voor de planten en dieren die er thuishoren.

Oostzijde natuurgebied afgesloten

Tijdens de hele uitvoeringsperiode is de oostzijde van het natuurgebied werkterrein en daarom afgesloten voor publiek. Het vogeluitkijkpunt is bereikbaar via de stapstenen. Ook de westzijde van het natuurgebied blijft toegankelijk. U kunt hier vrij wandelen. De afsluiting betekent dat het tot april 2022 niet mogelijk is om het volledige rondje om de Molenplas te wandelen. Er is een omleidingsroute aangegeven bij het gebied.

Meer informatie: 
Met vragen of meldingen over het natuurgebied de Molenplas en de omleidingsroute kunt u terecht bij maasvallei@natuurmonumenten.nl. Wilt u meer informatie over de werkzaamheden voor de aanleg van de vispassage? Dan meldt u zich bij Waterschap Limburg projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

www.waterschaplimburg.nl/vispassagemolenplas