Waterschap Limburg genomineerd voor Aandeslag-Trofee 2020


JT Nominatie Aandeslag Trofee 2020 1085a

Stem op ons! 🏆

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. De meest inspirerende projecten verdienen het om in het zonnetje te worden gezet middels de Aandeslag-Trofee.

Waterschap Limburg ontving begin december trots de nominatie uit handen van de voorzitter van de jury. De jury prees het project Waterschapsverordening en Digitalisering onder andere om het breed ingezette leertraject in de organisatie, de link met de beleidscyclus, de diverse maatschappelijke opgaven en de toepasbare regels. Op 19 januari 2021 reikt het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ tijdens de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet de trofee 2020 uit. Die gaat naar het meest innovatieve project dat nú al werkt in de geest van de Omgevingswet.

We hopen natuurlijk dat iedereen op ons stemt. Stem via deze link: https://www.eventtouch.eu/ministeriebzk/trofee2020

Meer informatie, bijvoorbeeld over hoe je kan stemmen en alle genomineerden: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ervaringen/aandeslag-trofee/