Waterschap Limburg sluit raamovereenkomsten ingenieursdiensten af

Gepubliceerd op 4 september 2020

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Om dit werk voor onze omgeving goed uit te kunnen voeren, werken we regelmatig samen met ingenieursbureaus. Waterschap Limburg heeft recent twee raamovereenkomsten afgesloten met in totaal dertien ingenieursbureaus: één voor diensten ten aanzien van  bureau- en veldonderzoek (bodem, ecologie, archeologie, landmeten en explosieven) en één voor diensten ten behoeve van de verkennings-, planuitwerking- en realisatie fase van projecten.

Waterschap Limburg vindt het belangrijk dat de inkoop van ingenieursdiensten op een efficiënte en transparante wijze gebeurd en dat er gewerkt wordt met een vaste kwaliteitsstandaard. Na een uitvoerig aanbestedingstraject zijn deze belangrijke partnerships met ingenieursdiensten tot stand gekomen. Het betekent een belangrijke verandering ook in de werkwijze qua inkoop van ingenieursdiensten. Har Frenken (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Door met vaste bureaus in een raamcontract te werken wordt de kwaliteit gegarandeerd en komt elk ingenieursbureau even vaak aan de beurt voor een opdracht. Dit moet niet alleen een versnelling van de opdrachtverlening met zich meebrengen, maar ook een vaste kwaliteit in een partnership waarin we van elkaar leren. Op deze manier werken we efficiënter op het gebied van kennisoverdracht en financiën. We zien ernaar uit om samen met deze ingenieursbureaus inhoud te geven aan onze wateropgaven van de toekomst: veilige dijken, droge voeten, schoon en voldoende water. Met én voor de omgeving.”