Waterschap Limburg herstelt oevers Roer in binnenstad Roermond

Gepubliceerd op 29 mei 2020

In de binnenstad van Roermond is Waterschap Limburg bezig met het herstellen van de oevers langs de Roer.  Har Frenken (bestuur Waterschap Limburg): “Uit inspecties is gebleken dat een deel van de bestaande damwandconstructie nabij de Maria Theresiabrug is versleten en onderspoeld. Bovendien verkeert plaatselijk  de oeverbekleding  in zeer slechte staat. Om problemen voor de omgeving,  bijvoorbeeld onderspoeling of verzakking, te voorkomen wordt er een nieuwe damwandconstructie geplaatst en de oeverbekleding hersteld.” Het projectgebied is ongeveer 1 kilometer lang en loopt vanaf de Stenen Brug tot aan de stuw bij de Eci .

Nieuwe damwanden

In opdracht van Waterschap Limburg  zijn over een lengte van ongeveer 40 meter nieuwe damwanden geplaatst in de Roer. Ook wordt er nieuwe steenbestorting aangebracht op de oevers en worden de oevers opgeschoond. De stortstenen komen tot ongeveer 1 meter boven de waterlijn.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden duren tot medio juli. Om overlast voor de omgeving en het milieu te beperken, werkt de aannemer met biobrandstof. Ook wordt het werkmateriaal in de weekenden verplaatst, zodat aanwonenden met hun boot bij de woning kunnen. Voor de doordeweekse dagen is er een tijdelijke alternatieve ligplek voor de boten aangewezen.

Meer informatie

Om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief, kunt u contact opnemen met Lara Savelkoul, Omgevingsmanager Waterschap Limburg:  l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. Zij is ook bereikbaar voor vragen over het project vanuit de omgeving:  06 – 19 00 02 80.