Water vasthouden vast onderdeel management boerderij

Gepubliceerd op 22 juni 2020

Screenshot Wynand Vogels filmpje

In Thull (gemeente Beekdaelen) nemen drie ondernemers met elkaar maatregelen om water vast te houden op hun landbouwpercelen met aardappelen en bieten: Rob Eggen, Bert Merx en Wynand Vogels. Zo bepalen zij in onderling overleg de locatie van boerenbuffers en planten zij gewassen met de contouren van het landschap mee. Dat doen zij om wateroverlast na hevige regenval te voorkomen en in periodes van droogte te kunnen gebruiken.

In de videoserie Slim omgaan met water komen agrariërs uit Limburg aan het woord om te laten zien hoe zij water beter laten infiltreren en voorkomen dat belangrijke voedingsstoffen wegspoelen.

In aflevering 3 licht Wynand Vogels namens het driemanschap de getroffen maatregelen toe. Hij stelt daarin dat het zo veel mogelijk voorkomen van wateroverlast bij goed management van landerijen hoort. In de toekomst willen de samenwerkende agrariërs zich samen gaan buigen over het ruimtelijke bouwplan.

Kennis delen?

Interesse in een bezoek aan een proeflocatie of het delen van eigen ervaringen met watervasthoudende maatregelen? Stuur dan een mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.


Zie ook