Vervolg kapwerkzaamheden Geleenbeekdal


Geleenbeek_in_Sittard

Vorig jaar is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard. Om het gebied hiervoor geschikt te maken, is onder begeleiding van een ecoloog gestart met het kappen van bomen in het gebied. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning verleend. Tijdens het broedseizoen zijn de kapwerkzaamheden stilgelegd.

Bijgestelde kapvergunning

Voor aanvang van de kapwerkzaamheden tweede fase is een inventarisatie gemaakt van de bomen die blijven staan en die worden gekapt. Hieruit blijkt dat een aantal bomen niet gekapt hoeft te worden; daarentegen is het wel noodzakelijk om een paar andere bomen te kappen die niet op de oorspronkelijke lijst staan. Hiervoor is een bijgestelde kapvergunning aangevraagd en verleend. Begin februari worden onder begeleiding van een ecoloog de kapwerkzaamheden hervat.

Bomen

Tijdens de eerste fase van de bomenkap zijn tweehonderd van de ongeveer zeshonderd bomen gekapt. In een latere fase van het project worden ook weer net zoveel nieuwe bomen geplant. Deze worden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk uitgezocht. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden en verzorgd door een deskundig boomverzorgingsbedrijf.

Start uitvoeringswerkzaamheden

Zodra de werkzaamheden gereed zijn, start de aannemer met de uitvoeringswerkzaamheden in het gebied. Dit gebeurt naar verwachting medio april-mei 2020.  Alle betrokken partijen worden voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd over de werkzaamheden zelf en de planning van de werkzaamheden.

Informatie

Heeft u vragen over of tijdens de kapwerkzaamheden? Neem contact op met Guy Limpens, senior beleidsadviseur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen, bereikbaar via 14046 of guy.limpens@sittard-geleen.nl.