Vergelijking glazen en zelfsluitende kering in Arcen

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

Arcen_dijk39_Coupure_AltArcen 500px

Stichting Belangenbehartiging Bewoners Arcen aan de Maas, Dorpsraad Arcen, gemeente Venlo, Waterschap Limburg en Provincie Limburg kijken samen naar de mogelijkheden voor een zelfsluitende kering in Arcen. Sinds mei 2020 vinden overleggen plaats om gezamenlijk alle uitgangspunten voor het opstellen van de kostenramingen op een rij te zetten. Met als doel te komen tot een goed vergelijk van de varianten glazen kering en zelfsluitende kering.  De eerder door een onafhankelijk deskundige opgestelde second opinion wordt hierin meegenomen.

De Stichting Belangenbehartiging Bewoners Arcen aan de Maas en de Dorpsraad Arcen is er veel aan gelegen om een zelfsluitende kering te realiseren om het aangezicht van Arcen zo mooi mogelijk te houden. “Wij zijn de laatste maanden actief op zoek gegaan naar extra financieringsbronnen om de meerkosten bij elkaar te kunnen brengen. Hiervoor hebben we Provincie Limburg, gemeente Venlo en Waterschap Limburg  gevraagd om met ons mee te denken. Ook starten wij met een crowd funding actie bij de dorpsbewoners.”, zegt Paul Hermsen, voorzitter Stichting Belangenbehartiging Bewoners Arcen aan de Maas.

De dijken worden voor 90% uit Rijksgelden (belastinggeld) gefinancierd en 10% uit waterschapsgelden, waarbij Waterschap Limburg 100% risicodragend is. Dijken aanleggen dient slim en doelmatig te gebeuren. Dat betekent dat in de afweging altijd moet worden gekozen voor de meest sobere en doelmatige variant. “Zoals de status quo nu is kan het waterschap niet kiezen voor de zelfsluitende kering. Het beschikbare geld voor hoogwaterbescherming moeten we eerlijk verdelen over alle dijkversterkingsprojecten, de zogeheten precedentwerking moet  worden voorkomen. Echter wij denken op alle manieren mee met de Stichting om te kijken naar de mogelijkheden.”, aldus Jos Teeuwen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg.

Een alternatief voor een zelfsluitende kering in Arcen Midden is een harde kering met glas door circa 38 achtertuinen met bij elke woning een coupure (opening). De kering komt te liggen op een plek die door de bewoners zelf is gekozen.

De Stichting Belangenbehartiging Bewoners Arcen aan de Maas heeft opnieuw extra tijd gekregen van de overheden om te kijken of het mogelijk is om een duurdere zelfsluitende kering gefinancierd te krijgen. Eind 2020 hopen de partijen gezamenlijk hierover duidelijkheid te kunnen geven.


Zie ook