Stuwen en peilgestuurde drainages blijven hoog

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft bekend gemaakt dat ook komende winter de hoge (zomer)stand van boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages, moet worden gehandhaafd. Het waterschap neemt deze maatregelen om de lage grondwaterstanden, als gevolg van wéér een droge zomer, aan te vullen. Door water langer vast te houden in het watersysteem, wordt water minder snel weggevoerd en infiltreert het beter in de bodem. Dat heeft een positieve invloed op de grondwatervoorraad. Het besluit van het dagelijks bestuur betekent dat vanaf zaterdag 10 oktober 2020 alle boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages ingesteld moeten (blijven) staan op de hoge (zomer)stand. Een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van peilgestuurde drainage als subirrigatie, waarbij water uit het systeem gebruikt wordt om via de drainage in de bodem te infiltreren. Ook Waterschap Limburg houdt haar stuwen in de hoogste stand. Het waterschap monitort het watersysteem en zorgt ervoor dat het afwateringssysteem het aanbod van water goed kan verwerken.

Bekijk ook deze video (mp4, 3.5 MB)

Meer informatie:

https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen