Overheid en inwoners Arcen willen zelfsluitende kering mogelijk maken

Gepubliceerd op 8 december 2020

Arcen_dijk38__KeringenInTuinen_500px

Bewoners, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en gemeente Venlo werken intensief samen om een zelfsluitende kering in Arcen mogelijk te maken. In goed gezamenlijk overleg hebben alle partijen een maximale inspanning gedaan en alle mogelijkheden verkend. Hieruit blijkt dat het kostenverschil tussen een glazen kering en een zelfsluitende kering in Arcen nu nog te groot is. Ondanks de bereidheid van alle partijen, waaronder de bijdragen van de bewoners en de crowdfundingsactie.  Partijen hebben afgesproken om hun creativiteit en denkkracht in te zetten de markt uit te dagen om een zelfsluitende kering door 40 achtertuinen in Arcen te realiseren. Dit moet dan wel binnen het beschikbare budget en bijdragen gebeuren.

Waterschap Limburg werkt aan de hoogwaterveiligheidsopgave van 16 projecten langs de Maas in Limburg. Een van deze projecten is de dijkversterking in Arcen, die wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap. Voor Arcen heeft Waterschap Limburg niet gekozen voor de goedkoopste oplossing van een harde kering, maar voor een inpasbare kering met glas en coupures (met in elke tuin een eigen toegang). Toch blijft er een wens van de bewoners om een zelfsluitende kering mogelijk te maken.

Bewoners en overheden doen hun best om een ‘business case’ sluitend te maken voor een zelfsluitende kering. Naast de bijdrage van Waterschap Limburg en bewoners aan hoogwaterveiligheid hebben Provincie Limburg en gemeente Venlo aangegeven om vanuit ruimtelijke inpassing te willen bijdragen om een zelfsluitende kering mede mogelijk te maken. Desondanks blijkt het verschil te groot om nu te overbruggen. Gezien het tijdsverloop en de eventuele marktwerking bestaat er een kans dat marktpartijen bij de aanbesteding de business case wel (zelf)sluitend kunnen maken. Hierover blijven partijen intensief, creatief en innovatief nader met elkaar in overleg en wordt gezamenlijk onderzocht op welke manier de markt kan worden uitgedaagd. Hiermee willen partijen de gezamenlijke wens voor een zelfsluitende kering in Arcen proberen mogelijk te maken. Daarnaast hebben alle partijen elkaar uitgedaagd hun creativiteit aan te boren op zoek naar middelen om het verschil alsnog te dichten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Arcen maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei met daarin 16 projecten. 95% Van de te versterken keringen zijn groene keringen, op 5% van de plekken moeten harde keringen worden aangelegd. Op sommige plekken kunnen muren worden vervangen door gedeeltelijk glas. Door de hoge kosten van zelfsluitende keringen wordt dit type kering niet toegepast, met uitzondering van Steyl. Hier komt een zelfsluitende kering omdat Steyl een door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht is. Overheden dienen de beschikbare belastinggelden eerlijk te verdelen, waarbij het waterschap een Maasbrede verantwoordelijkheid heeft.

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.  Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 km van de 180 km keringen versterkt moeten worden om de inwoners van Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen hoogwater.


Zie ook