Nieuwe vispassage en hoogwaterbescherming Volmolen in Epen

Gepubliceerd op 2 maart 2020

Waterschap Limburg heeft eind vorig jaar een nieuwe vispassage aangelegd bij de Volmolen. Tevens is het gebied rondom het molengebouw verhoogd om ervoor te zorgen dat het molengebouw droog blijft tijdens hoogwater. De werkzaamheden zijn afgerond en op maandag 2 maart hebben we de Volmolen, samen met onze partners, feestelijk geopend. De bestuurders Arnold Jansen van Waterschap Limburg, Andre Hassink van Natuurmonumenten en  Jos Last van gemeente Gulpen-Wittem hebben een kijkje genomen bij de Volmolen én het informatiebord met een aantal QR codes onthuld.

Met behulp van een mobiele telefoon werd de QR code gescand en werd ontdekt hoe de vispassage werkt en welke bijzonderheden deze prachtige Volmolen verborgen heeft. De Volmolen is gedurende de werkzaamheden niet volledig bereikbaar geweest, waardoor de molenaars niet hebben kunnen malen. Nu de werkzaamheden zijn afgerond kunnen de molenaars weer malen.

Publieksdag

Kom op zaterdag 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur naar de publieksdag om een kijkje nemen bij de molen, wandel over het nieuwe bruggetje en zie welke hoogwaterbeschermingsmaatregelen er rond het molengebouw zijn getroffen. Andre Hassink ‘Natuurmonumenten is tevreden met de werkzaamheden en de molenaars staan te poppelen om weer te kunnen malen.’ Tijdens de publieksdag is de molen open en geeft  een projectleider uitleg over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. De bakster komt die middag vlaaien bakken en koffie, thee en vlaai zijn tegen contante betaling te koop. Jos Last ‘Tijdens de publieksdag komt veel samen. Het is voor bezoekers een mooie gelegenheid om de prachtige omgeving rondom de Volmolen opnieuw te verkennen. Dit is één van de plekken waar veel facetten van het cultureel erfgoed in Gulpen-Wittem bij elkaar komen: het landschap, de ambacht en bouwkunde.’

Meer kans voor elrits en beekdonderpad

De Volmolen in Epen ligt tussen de Geul en een gegraven molentak en belemmerde de visoptrek in de Geul. In de molentak werd water opgestuwd om het verval van het water bij het waterrad te vergroten. Daarom heeft Waterschap Limburg eind 2019 een nieuwe vispassage aangelegd met de nieuwste inzichten op het gebied van vismigratie en vispassages. Door de aanleg van deze vispassage zijn het bovenstroomse en benedenstroomse beekdeel met elkaar verbonden en kunnen optrekkende vissen de Volmolen passeren. Arnold Jansen ‘Met deze vispassage hebben we het leefgebied van een aantal vissoorten vergroot en kan de populatie toenemen. De elrits en de beekdonderpad zijn in Nederland zeer zeldzaam. Zij profiteren hier zeker van, de Geul is immers hun belangrijkste leefgebied.’

Hoogwaterbescherming gebouwen

Rond het molengebouw, een molenhuis en de stallen die om een binnenplaats liggen, is een verhoging aangelegd, die ervoor zorgt dat het molengebouw droog blijft bij hoogwater.

Dit project is tot stand gekomen door gemeente Gulpen-Wittem, Natuurmonumenten, Waterschap Limburg en Provincie Limburg.