Nepmails waterschapsbelasting in omloop

Gepubliceerd op 26 maart 2020

bsgw brieven

Wij krijgen op dit moment veel meldingen over valse e-mails over de waterschapsbelastingen en zuiveringsheffingen. Deze e-mails zijn nep!

In deze mail wordt gemaand om een openstaande factuur over de Watersysteemheffing te betalen. De mails lijken van een instantie met de naam Water@Net afkomstig.
Waterschap Limburg heeft de heffing en inning van belastingen uitbesteed aan de belastingsamenwerking BsGW. Het gaat hierbij steeds om mails die niet van BsGW afkomstig zijn. BsGW verstuurt geen digitale nota's per mail. Digitaal contact van BsGW verloopt altijd via mijn.overheid.nl.

Heeft u ook zo'n mail ontvangen? Klik in dat geval niet op links in de e-mail en verwijder de e-mail van uw computer.

U ontvangt onze aanslagen namelijk altijd op papier als brief of digitaal in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Deze worden verzonden door de Belastingsamenwerking Gemeente en Waterschap (BsGW).

In de valse e-mail wordt u gevraagd om een bedrag over te maken naar een bankrekeningnummer. Maak geen geld over. Dit rekeningnummer is niet van het waterschap of BsGW. Criminelen proberen zo geld van u stelen.

Telefonisch contact opnemen is niet nodig. U kunt wel melding maken bij www.fraudehelpdesk.nl.

Hoe herkent u valse e-mails?

  • In dit geval beginnen de e-mails met een verzonnen aanslagnummer, dagtekening en incassantnummer. Dat laatste woord gebruiken wij nooit.
  • Er kunnen nog andere valse e-mails in de omloop zijn. Lees hier tips om phishing e-mails te herkennen.

Hieronder een voorbeeld van een nepmail:

nepmail aanslag4