Natte februari zorgt voor verbetering grondwaterstanden

Gepubliceerd op 2 maart 2020

Grondwater

Door de hoeveelheid neerslag (145 mm ten opzichte van 55 mm normaal gemiddeld) die er met name in de maand februari is gevallen, laten de grondwaterstanden in Limburg een goed herstel zien. Als gevolg van het extremere weer met droge zomers met hitterecords en de droge winters in 2018 en 2019 waren de grondwaterstanden door de hele provincie steeds verder weggezakt.

Waterschap Limburg heeft daarom de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de grondwaterstanden aan te vullen.  Maatregelen die in het teken stonden van water langer vasthouden, zodat het water in de bodem infiltreert en het grondwater wordt aangevuld. Door de hoeveelheid neerslag die er in de winter en met name in februari is gevallen, zijn de grondwaterstanden aanzienlijk verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in 2018 en 2019.

Droogtemaatregelen blijven nodig

Er zijn nog plekken in Limburg waar de grondwaterstand nog niet op het normale peil staan. Daar moet het grondwater nog een 20 tot 50 centimeter stijgen om op het normale peil te komen. Met name op de hoger gelegen zandgronden in Midden- en Noord-Limburg. Har Frenken (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Ook de komende weken blijft het belangrijk om ervoor te zorgen dat we water zo lang mogelijk vasthouden. Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te kampen met droge zomers met hevige temperaturen en extreme piekbuien. Het is van belang dat we juist in de periodes dat we neerslag hebben, er alles aan doen om het water te bufferen om het grondwater aan te vullen.  We zien dat de natte februarimaand voor goed herstel van grondwaterstanden heeft gezorgd, maar op plekken ook voor natte  bovengronden. Het waterschap gaat nu terughoudend om met het verlagen van stuwen om het water zoveel mogelijk in de grond te laten trekken om te conserveren. Het waterschap vraagt agrariërs om te wachten met het bewerken van percelen tot deze droog genoeg zijn.  Te vroeg berijden van natte percelen leidt bovendien tot structuurbederf in de bodem en waardoor neerslag moeilijker de bodem kan indringen en er sneller wateroverlast ontstaat."

Meer informatie over droogte en maatregelen om water langer vast te houden:

www.waterschaplimburg.nl/droogte