Minder wateroverlast en betere waterkwaliteit in Buitengebied Geul & Maas


start Kanjel en Gelei

Waterschap Limburg is gestart met het herinrichten van ruim 5,5 km van de watergangen Kanjel en Gelei. Daarmee wordt de waterverdeling in de beken en landgoederenvijvers geoptimaliseerd. Ook zijn het verbeteren van waterkwaliteit en het verminderen van wateroverlast belangrijke speerpunten van dit project.

Sinds eind jaren tachtig is met grondeigenaren, gebiedsbeheerders, en overheden gesproken over de aanpak van de Kanjel en Gelei. De Kanjel en de Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas, de vroegere ‘landgoederenzone’, (tussen Maastricht en Meerssen) stromen. De beken zijn van belang voor het op peil houden van het waterniveau in de verschillende vijvers van landgoederen en de lokale flora en fauna.

Waterschapsbestuurder Arnold Jansen: “Er is door de jaren heen veel slib op de bodem van de waterlopen en vijvers neergedaald en opgehoopt. Hierdoor stroomt het water minder makkelijk door de beken. Bij piekbuien zorgt dit voor wateroverlast, maar het heeft ook impact op de aanwezige flora en fauna.” Waterschap Limburg heeft in samenwerking met Provincie Limburg en gemeenten Maastricht en Meerssen een plan gemaakt om wateroverlast te verminderen en de watergangen op te schonen. Arnold Jansen: “Dankzij deze prettige samenwerking kunnen wij de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren en bijdragen aan een plant- en diervriendelijker gebied.”

Aannemerscombinatie Janssen-Den Ouden gaat in opdracht van Waterschap Limburg het slib uit de Kanjel en de Gelei verwijderen en de loop van de beken veranderen. Er worden bypasses aangelegd langs de vijvers van de landgoederen zodat de vijvers niet overstromen bij hoog water. Ook worden enkele waterbuffers gegraven om wateroverlast en watervervuiling door het overlopen van het riool te verminderen. Wethouder Gerard IJff: “Door deze samenwerking - de aanleg van een waterkwaliteitsbuffer bij Kruisdonk - komt straks minder vervuild rioolwater in de oppervlaktewateren terecht. Dat is goed voor de natuur in het algemeen en de waterkwaliteit in het bijzonder.”