Ingesteld onttrekkingsverbod wordt goed nageleefd


beregenenhaspel

Waterschap Limburg heeft per vrijdag 22 mei, 06.00 uur een verbod ingesteld op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020.

Handhavers van het waterschap controleren op de naleving van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater. Tijdens de controles, die ook buiten kantooruren en in het weekend zijn uitgevoerd, blijkt dat over het algemeen de regels goed worden nageleefd. In een enkel geval dat er een overtreding geconstateerd werd, is een boete worden opgelegd. Dit omdat sprake is van overtreding van regelgeving die is gesteld in verband met uitzonderlijke omstandigheden. Ook vanuit de omgeving ontvangt het waterschap meldingen van mogelijke overtredingen. Naar aanleiding daarvan vinden controles plaats of men over de juiste vergunning(en) beschikt.

Het waterschap blijft zowel binnen als buiten kantooruren controles uitvoeren op de naleving van het ingestelde onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.