Evenwichtigere verdeling van oppervlaktewater voor beregening kapitaalintensieve teelten


ontrekken_uit_beek_breedbeeld

Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf vrijdag 14 augustus 12.00 uur kapitaalintensieve teelten, die niet hard fruit zijn, alleen water uit beken en rivieren mogen gebruiken tussen 18.00 uur en 08.00 uur. Voor beregening van hard fruit mag uitsluitend water uit beken en rivieren gebruikt worden tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Door deze uitbreiding van het geldende onttrekkingsverbod kan het watersysteem herstellen en het beschikbare water evenwichtiger verdeeld worden.

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Iedereen moet gebruik kunnen maken van water. Als water schaarser wordt door droogte en warmte, is het evenwichtig verdelen van het beschikbare water cruciaal.” Eerder is per woensdag 22 mei 06.00 uur besloten dat geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Daar komt nu deze uitbreiding bij. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2020.

Onttrekkingsverbod

Het eerder afgekondigde verbod geldt nog steeds voor het onttrekken van water uit alle beken in Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn de Niers, de  Swalm, de Heukelomsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de  Eckeltsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (het gedeelte tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren), de Boschmolenplas, de Roer, de Jeker en de Geleenbeek vanaf de zuivering in Hoensbroek, en de Zuiveringsloot Gronsveld. Daarnaast geldt het verbod niet voor subirrigatie,  voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater.

Handhaving verbod

Het waterschap informeert alle circa 600 vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk over de uitbreiding van het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Ze zullen komende tijd veel aanwezig zijn in het gebied en controles uitvoeren.

Overige maatregelen

Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water.